• Plan za nacionalnu mirovinu: Za samce bi trebala iznositi oko 1000 kuna, a za neke 1600 kuna