• Planulo u poslovnom prostoru na križanju Vukovarske i Dubrovačke