• Austrijanci izdali niz smjernica kako se treba ponašati u blizini krava