Uvjeti korištenja

Pravni uvjeti i pravila korištenja internetskih stranica Splitski dnevnik

Poštovani čitatelji,

pristupili ste internetskim stranicama SPLITSKOG DNEVNIKA i njihovim pregledavanjem izričito prihvaćate sljedeće pravne uvjete i pravila korištenja ovih internetskih stranica: Ove su internetske stranice priređene uz svu pažnju i pripremane su u dobroj vjeri isključivo s ciljem pružanja informacija. Međutim, SPLITSKI DNEVNIK ne tvrdi niti ne jamči, bilo izravno bilo implicitno, za potpunost, točnost, pouzdanost, pravodobnost ili korisnost informacija sadržanih na ovim internetskim stranicama koje uključuju stranice trećih na koje ove stranice upućuju (“linkovi”). 

SPLITSKI DNEVNIK zadržava diskrecijsko pravo da prema vlastitom sudu i bez daljnjih obavijesti promijeni, nadopuni, povuče ili na bilo koji drugi način izmijeni ove stranice, odnosno da provodi, ograniči ili izmijeni uvjete pristupa ovim stranicama.

SPLITSKI DNEVNIK se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećima za bilo kakav gubitak ili posljedicu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa ovim stranicama ili stranicama na koje vode linkovi, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, te ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje takve stranice.

SPLITSKI DNEVNIK ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje vam SPLITSKI DNEVNIK može dopustiti povremeni pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu niti da SPLITSKI DNEVNIK podupire takve stranice.

Svi pa i pojedinačni elementi kojima pristupate, koje čitate, čujete ili vidite na ovim stranicama ili na povezanim stranicama SPLITSKOG DNEVNIKA, bilo da su interaktivni ili ne, uključujući trgovačka imena, znakove, logotipove i oblikovanje, zaštićeni su autorskim pravima.

Prema tome, ne smijete izdvajati, (de)kompilirati, distribuirati, modificirati, kopirati te na bilo koji način iskrivljavati ili izobličavati odnosno lažno predstavljati ili prenositi bilo koji takav element.

Sav sadržaj ovih internetskih stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem internetskih stranica ovime prihvaćate i podvrgavate se postupovnom i materijalnom pravu Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavnom pravu za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i uvjete korištenja i primjene ovih stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske za sve možebitne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih stranica ili s njima u vezi.

Sav sadržaj ovih internetskih stranica se smije kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za osobnu upotrebu, uz poštivanje svih autorskih prava i drugih srodnih prava, odnosno vlasničkih prava.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja SPLITSKOG DNEVNIKA i drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. 

SPLITSKI DNEVNIK pridržava pravo izmjene ovih pravnih uvjeta i korištenja internetskih stranica u bilo kojem trenutku, a navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

Posljednja promjena: 15.11.2016.

© RTL HRVATSKA d.o.o. za usluge 2016.

Sva prava pridržana. 

 

Lost Password