MENI
stanje na karepovcu

Grad: “Karepovac poprima izgled saniranog odlagališta”

Kombinacija visokih temperatura u proteklim danima te povećana količina komunalnog otpada u špici turističke sezone dovela je do pojačanih neugodnih mirisa koji se osjete u užem području oko odlagališta Karepovac, unatoč mjerama za ublažavanje. Isti takvi mirisi mogli su se osjetiti i proteklih godina u ljetnim mjesecima.

Otpad se svakodnevno tretira sredstvima za ublažavanje mirisa te se prekriva zemljanim materijalom. Neposredni kontakt s okolišem i potpuni prestanak emisija plinova postići će se jedino dovršetkom sanacije i prekrivanjem završnim prekrivnim sustavom te izgradnjom sustava za otplinjavanje koji su predviđeni u sljedećoj fazi sanacije.

Što se tiče praćenja kvalitete zraka na mjernoj postaji Karepovac, vrijednosti parametara blago su povišene, no nisu prijeđene granične vrijednosti propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku pa prema tome nema ni ugroze za zdravlje stanovnika. Izmjerene vrijednosti dostupne su na internetskoj stranici Čistoće Split http://www.cistoca-split.hr/informacije/mjerenje-kvalitete-zraka.

Karepovac prvi put u svojoj povijesti poprima izgled uređenog, saniranog odlagališta. Zaglađene su sjeverna i južna površine, a gradi se infrastruktura i obodni nasipi.

Komentiraj