MENI
pametno o susjedstvu

Pametno: “Za čiste i zelene kotareve Sućidar i Split 3”

Nakon što su od kotarske inicijative, zahvaljujući upornosti i volji roditelja i susjeda, uspjeli da se u Splitu izgradi nova osnovna škola, nakon više od 20 godina, danas su predstavnici stranke Pametno, pokazali brigu za okoliš i čistoću gradskih kotareva.

Počeli su s akcijama na Sućidru i Splitu 3, susjednim kotarevima u kojima će uskoro, u novom sastavu kotarskih vijeća, svakodnevnim radom doprinositi boljem i kvalitetnijem životu svojih sugrađana. Na Sućidru su očistili neuredno igralište i obojali zapuštene klupe dok su na Splitu 3 pokosili obraslu travu na zelenoj površini. 

Ovo je tek početak akcija kojima Pametno želi pridonijeti boljem i ugodnijem životu u Splitu jer svoj grad vide kao čist i zelen, prepun dječjih igrališta i zelenih površina, grad koji reciklira svoj otpad.

Zato ekipe sa Splita 3: Sanja Kaliterna, Ina Šaponjić, Luka Baričić, Mila Gulam, Vanda Ferić, Nikolina Širović  i Ante Renić i Sućidra: Nikša Čatipović, Klementina Šitum, Klara Šitum, Niko Ištuk, Damir Elez, Marija Čatipović i Zlatko Brlek, pozivaju svoje susjede da im se obrate, kažu što žele i trebaju za svoj kotar. 

Pametno se sprema za vikend pred nama, malim komunalnim akcijama na više lokacija, pokazati kako se svi možemo uključiti i osobno pridonijeti boljem i čišćem Splitu. 

Komentiraj