SDP SPLIT: “Stanovnicima s Mejaša treba smanjiti komunalnu naknadu te isplatiti novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja”

Klub vijećnika SDP-a je zatražio sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća na temu sanacije Karepovca na kojoj će, između ostalog, predložiti isplatu novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja zbog blizine odlagališta i to po stanovniku, a ne nekretnini.

Pravo na ovu naknadu bi imali vlasnici nekretnina te članovi obitelji vlasnika nekretnina, ako imaju prijavljeno prebivalište i borave na području utjecaja odlagališta Karepovac.

Komunalna naknada po kvadratu stambenog prostora iznosi 17 lipa i to u radijusu od 800 m od odlagališta. SDP Split predlaže da se komunalna naknada smanji na 7 lipa i to u radijusu od 1000 m, umjesto sadašnjih 800 m. Za kvadrate poslovnog prostora predlažu da se umjesto sadašnjih 3,33 kune plaća naknada 2,33 kune po kvadratu poslovnog prostora u radijusu od 500 m od odlagališta.

S obzirom da je Split postao turistička destinacija i van ljetne sezone predlažu da se sanacija obustavi u periodu od 15.svibnja do 15.listopada kako ne bismo negativno utjecali na razvoj turizma.

SDP Split traži da se na vidljivo mjesto postavi elektronski display koji će prikazivati sva mjerenja i relevantne parametre kako bi stanovnici u neposrednoj blizini odlagališta što jednostavnije i lakše došli do potrebnih informacija.

Od HDZ-a i HGS-a traže da nas na tematskoj sjednici informiraju i u kojoj je fazi projekt centra za gospodarenja otpadom Lećevica.

Reci što misliš

Lost Password