MENI
borba protiv virusa

Neovisna globalna mreža znanstvenika i pacijenata podupire cjepivo protiv HPV-a

Cjepivo čija je svrha spriječiti zarazu humanim papiloma virusom (HPV) učinkovito je u zaštiti od razvoja prekancerogenih cervikalnih lezija kod žena, osobito kod onih koje se cijepe u dobi između 15 i 26 godine života, pokazali su brojni sustavni pregledi globalne neovisne mreže Cochrane Review.

Cochrane Review je globalna neovisna mreža znanstvenika, profesionalnih zdravstvenih radnika, pacijenata, skrbnika i ljudi zainteresiranih za zdravlje, okupljenih oko zajedničkog cilja – izrade i širenja Cochraneovih sustavnih pregleda. Riječ je o znanstvenim izvješćima u kojima su prikupljena, kritički analizirana i sintetizirana sva postojeća objavljena primarna istraživanja vezana za ljudsko zdravlje. Nakon svega se obavlja njihova recenzija. Sustavni pregledi randomiziranih kontroliranih pokusa ključni su u primjeni medicine utemeljene na dokazima.

Prikupljeni podaci o učinkovitosti cjepiva protiv HPV-a obuhvaćaju 26 studija u kojima je u proteklih osam godina sudjelovalo više od 73.000 žena sa svih kontinenata svijeta.

Brojna su istraživanja pokazala da nema povećanog rizika od ozbiljnih nuspojava cjepiva. U grupi cijepljenih žena i u kontrolnoj grupi taj rizik iznosio je jednakih sedam posto.

Kod mladih žena kojima je test na HPV bio negativan, cjepivo je smanjilo rizik od razvoja prekancerogenih cervikalnih lezija. Evidencija Cochranea pokazuje da su se prekancerogene lezije razvile kod 164 od svakih 10.000 žena koje su primile placebo, u odnosu na prekancerogene lezije kod samo dvije žene na svakih 10.000 u slučaju cijepljenih pacijentica.

“Izneseni podaci bi trebali uvjeriti ljude da je cjepivo protiv HPV-a učinkovito”, rekla je na konferenciji za novinare Jo Morrison, savjetnica na odjelu ginekološke onkologije u britanskoj bolnici Musgrove Park.

Podsjetivši da su brojne grupe vodile kampanje protiv cijepljenja, izražavajući zabrinutost zbog sigurnosti cjepiva protiv HPV-a, istaknula je da sustavni pregledi ukazuju na to da nema povećanog rizika od ozbiljnih nuspojava.

Genitalna HPV infekcija je spolno prenosiva bolest koju uzrokuje humani papilomavirus. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više od 30 spolno prenosivo. U većine inficiranih HPV-om ne razviju se nikakvi simptomi, a infekcija prolazi sama od sebe, no ako imunosni sustav sam ne ‘počisti’ virus, perzistirajuća infekcija može rezultirati razvojem abnormalnih cervikalnih stanica.

Riječ je o prekancerogenim lezijama koje, ako se na liječe, mogu prerasti u rak karcinoma vrata maternice. Po podacima WHO-a HPV je jedan od vodećih uzroka smrti od karcinoma među ženama diljem svijeta.

Stručnjaci koji nisu izravno sudjelovali u pregledu smatraju da su zaključci izneseni u Cochraneu vrlo značajni.

“Ova značajna analiza Cochranea daje nam evidenciju o sigurnosti cjepiva”, smatra specijalistica patologije na Sveučilištu Cambridge, Margaret Stanley. “Ide u korist dokaza po kojima se, upravo zahvaljujući cjepivu, značajno smanjuje broj prekancerogenih stanja vrata maternice kod mladih žena.”

Cochrane je neprofitna organizacija koja promovira dokaze u medicini bez obzira na to kome mogu ići u prilog. Čini je više od 37.000 suradnika u više od 130 zemalja koji rade zajedno kako bi pripremili pouzdane i pristupačne informacije o zdravlju u obliku Cochrane sustavnih preglednih članaka bez ikakva utjecaja komercijalnih sponzora i sukoba interesa. Rad organizacije priznat je kao međunarodni zlatni standard za visokokvalitetne, pouzdane informacije, stoji na internetskoj stranici hrvatskoga ogranka svjetske organizacije “Cochrane Hrvatska”.

Komentiraj