MENI
priopćenje sdp-a

SDP SPLIT “ZA Istanbulsku konvencija – sad i odmah”

Žena je ženi ipak vučica, parafrazirat ćemo staru latinsku izreku koja se pripisuje Plautu, a kojom želim izraziti razočaranje zbog izjava dalmatinskih zastupnica koje nisu za ratifikaciju Istanbulske konvencije kao Ivana Maletić iz HDZ-a ili smatraju da je to manje važna tema kao Ivana Ninčević-Lesandrić iz  MOST-a.

Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji poznatu kao Istanbulsku konvenciju ratificirala je većina europskih država, uključujući i neke koje se smatraju vrlo tradicionalnima te nema nikakvog razumnog razloga da taj veliki korak naprijed u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji ne napravi i Hrvatska. 

U stvarnosti, pokretači i provoditelji konzervativne revolucije u Hrvatskoj bave se, uz potporu vlasti, politikom zabrane i ograničavanja već postignutih ljudskih prava i civilizacijskih stečevina. Naše bake i majke izborile su se za naša prava, uključujući i pravo glasa 1945. godine, u puno težim okolnostima. 

Možda potpisivanje Konvencije neće odmah pomoći našim građanima u poboljšanju životnog standarda, neće smanjiti broj nezaposlenih i neće olakšati poduzetnicima poslovanje, ali zasigurno neće ni malo otežati postizanje tih ciljeva. Zastrašivanje javnosti tzv. rodnom ideologijom upravo i služi skretanju pozornosti s problema koje aktualna vlast nije u stanju riješiti.

Nema nikakvog razloga da kamen spoticanja bude spominjanje “nestereotipnih rodnih uloga”.  Naime, rod u Istanbulskoj konvenciji označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce. Zastrašivanje javnosti tzv. rodnom ideologijom se jedino može shvatiti kao pokušaj da se ništa ne mijenja i da ostane ista podjela stereotipnih uloga te da se skrene pozornost javnosti s lošeg rada vladajućih.

Komentiraj