prvi put obilježen 1931. godine

Međunarodni dan zaštite životinje obilježava se danas

Međunarodni dan zaštite životinja prvi put obilježen je 4. listopada 1931. godine na konvenciji ekologa u Firenci, kako bi se upozorilo na ugroženost životinjskih vrsta, a tijekom godina prerastao je u događaj posvećen brizi za sve životinje.

Ovaj dan obilježava se u 68 zemalja diljem svijeta prvenstveno kako bi se upozorilo na probleme životinja i potaklo javnost na razmišljanje o odnosu ljudi prema životinjama, s obzirom na činjenicu da upravo ljudi najviše ugrožavaju životinje.

Ugroženost vrsta procjenjuje se prema kriterijima Međunarodne unije za očuvanje prirode te im se daje pripadajuća kategorija ugroženosti, piše Index.

Najistaknutije vrste koje se nalaze pred izumiranjem su morske kornjače, gorile, pande, slonovi, kitovi i tigrovi. Prema podacima svjetskih organizacija, svaki dan izumre od 50 do 150 vrsta, za što je krivac ponajprije čovjek.

U Zagrebu se ovaj dan obilježava kao i svake godine na Bundeku, u subotu, 6. listopada, od 10 do 18 sati.

Uz predstavljanje Udruga za zaštitu životinja, posjetitelji će moći sudjelovati u utrci “Nema predaje” koju svake godine organizira Udruga Futura, vidjeti kako izgleda rad sa službenim psima MUP-a te pokazne vježbe simulacije kretanja slijepe osobe.

Ovaj dan nije namijenjen samo kućnim ljubimcima i svakako treba staviti naglasak na očuvanje autohtonih životinjskih vrsta, primarno na zaštitu medvjeda, vukova, autohtonih ptica grabljivica, šišmiša, morskih sisavaca i drugih životinja koje nisu toliko bliske čovjeku.

Godine 2017. na ovaj dan donesen je novi Zakon o zaštiti životinja kojim se propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja tijekom korištenja, što uključuje zaštitu njihova života, zdravlja i dobrobiti, način postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Međunarodni dan zaštite životinja obilježit će mnogobrojni pojedinci i organizacije koji će na ovaj dan zastupati životinje, njihovu dobrobit i prava. I vi možete pridonijeti obilježavanju ovog dana na razne načine kao što su volontiranje, doniranje te promoviranje udomljavanja i zaštite životinja, piše Index

Komentiraj