• Vatra progutala srednju školu u Kaštel Štafiliću