Kolumna

UDJEL ĐAVLA Picaferaj

Moje ime nije važno. Zoven se ka šta se zove stari svit kojeg još morete trevit niz Križevu kalu, niz Varoš. Moje ime nije važno, ka šta i ja nisan važan.

Oduvik san bija čovik jednostavan, kakav je bija naš svit nekad. Naš svit. Kako to bolno sad zvuči niz tu kalu uz koju san odrasta. Jednon je tu bija naš svit, moj svit, jednon tu je bija grad. Veliki grad. Jednon, niz tu Križevu kalu kad bi zadnja umorna zraka sunca obasjala put grada, put Rive. Zadnja umorna zraka, ona šta je bolja od svi šveri na svitu. Švere. Ko još zna šta su švere? I šta je kuntenat, i šta je bot?

Moje ime nije važno. Ka i moja kuća, šta je daleko do nje. Vama nije, ali meni starcu je. Pitate me od kad ja to govorin šta? Grubo mi je, dico moja, u današnje vrime govorit ča. To “ča” danas mi izgleda i zvuči ka najgrublja beštimja. More bit da čovik kad dođe u nika doba kad ostane sam, kad u svoja četiri zida onako dišperan bogaje i kad je štuf, mirita tako. Sad ja bi vama triba objasnit šta to znači mirita, ka šta znači i ono ča, ali ne mogu, jerbo da bi me znali razumit morate znat da je baš to “ča” nestalo iz Splita sa mojon generacijon. I kako onda da ja duperan tu rič? Kako da je uvrstin u besidu, ubacin u beštimju, kako da je duperan?

Odma da se razumimo, nisan bija picaferaj, nisan bija oti stari dišperadun, niti me ikad bilo voja da buden bilo šta takvo. Ja san u ta doba bija mulac. Moga bi za ovu priču ubacit koje “ča” jerbo mislin da bez toga neće ić, nemojte mi zamirit, ako me razumite. Bilo je to pridratno vrime, i nama dici nije bilo izbora. Živili smo u Varoš, u težačkoj familiji. Nismo imali konduta, nismo, kako se spominjen imali ni šta pošteno za pojist, osin za fjera, sveca, i kad bi bila koja fešta. I na toj jednoj fešti moj otac je zamolija staroga picaferaja da mu ja buden šegrt. Ja dite. Da izučin taj zanat, a kako je taj posa bija vezan i za gradsku gospodu, očekivalo se da i doma donesen koju banicu. Jel ja smin reć banicu? Oće me ko danas razumit? Sa banicon ste mogli u ta doba u oštariju dobit žmul vina i slane srdele. A to je u ta doba, u konobe i oštarije u Split bilo dosta. Jerbo tebe bi bija red, a red se onda odnosija i na ostatak stola, škovacine, marangune, težake i batelante. Ka dite san prvi put uša u konobu ka svoj čovik, sa dvi banice u žep. Batelanti u kantunu nazdravili su novomen svatu u oštariju, a stari policjoti su nan na stol poslali prvi žmul. Grubo je meni sad vama govorit ove beside, žmul, batelanti. Jerbo ja znan da vi ne znate o čemu ja vama pričan. I šta više pričan, pari mi se da samome sebi pričan, da govorin u ariju, pa ću nastavit, jerbo će možda neko, nekad, pročitat ovo i provat prevest na svoj neki moderni jezik i razumit.

A teško da će razumit.

I zbog toga san skeptičan. On će možda razumit beside, razumit će šta ja govorin, i šta san tija reć, ali neće razumit ono šta san ja svojin očima vidija, ćutija, zna. Moje jubaci, moje užane, moj stari svit. Moj Split.

Kako će razumit taj čovik šta ovo čita kad ka dite prvi put odeš iz materina dvora i stari te picaferaj uzme za ruku. Mandina, nemaj konta, napravit ću ja od njega čovika, reka je taj dišperani, stari čovik i vazeja me za ruku. Ta gruba težačka ruka koja je prošla sve jade ovoga svita uzela je moju, nevinu, mladu, punu straja. I gleda san ga ka boga, a zna san da mi ništa dobro taj čovik neće donit, a opet?

A opet kad san prvi put izaša iz kale, i kad san prvi put svatija da je moje ditinjstvo kraju, a moj život na početku, to su sentimenti koje taj čovik koji ovo ikad bude čita neće moć razumit. Moja mater je uvik govorila da ću bit dobar čovik. Pošten. I da ću bit težak, oli ribar. Da ću joj bit na ponos. Nikad nisan mislija da ću bit to šta san triba bit uz tega čovika. Uz toga čovika šta je ima stare žute postole koje su klapale dok smo se spuštali niz Varoš. Jesu ti smišne ove moje postole, pita me je, a ja od straja nisan moga odgovorit. Vidiš mali, ove postole su pitale najbolje gospoje u grad za bal? A šta ti znaš mulac šta je bal? Bal ti je ništo veličanstveno, ništo šta ti se dogodi jedan put u život, i onda moraš bit atento, moraš bit stentan i damu, onu koju si pozva na bal, upoznat sa sebon? More bit ona gospoja iz grada, more bit obična šalturica, stvar je u temu da u tome momentu budeš ka kolona. Drit. Ako ne budeš ka kolona, ako si ka na levantu, livo – desno, dama osjeti da nisi kuntenat, i onda si gotov. Drugi ti otme dragu za bal. Jel me razumiš mulac? Klimnija san glavon da ga razumin, iako ga ništa nisan razumija.

Zadnja sunčana zraka za Marjan je umorna zašla.

Križevon kalon prema Rivi pošli smo ja i stari picaferaj.

Klapale su žute, stare postole ča su se sjale na bal isprid mene. Nisan mislija o tin postolama, jer me nije bilo briga. Tija san samo da obavimo posa, i da se vratin doma. Na kosti je nosi on skale. Skale šta su užgale ferale grada. Te skale je spustija prid oštarijon, i iz žepa izvadija bonboncin. Stoj tu mali, i čuvaj skale.

Za minut san isprid oštarije čuja pismu.

Pivali su o trudu, o moru, o bodulu.

Polako, šoto voče, izaša je iz oštarije stari picaferaj i nogu prid nogu krenija put rive. Stavija san na kosti skale i prati san mu korak. Oti korak nikad neću zaboravit. Noga za nogon. Ka mladost šta prolazi, a starosti se žuri. I tako smo se spustili niz Marmontovu. Jedna za jednon, svića za svićon, feral za feralon, moj grad, moj Split kupa se u svitlosti. U iljadu koluri. Zasjala je Marmontova, zasjala je Riva. A gospoda su izlazila iz bufeta i restorani i nazdravljali našoj svitlosti. Moj Split se kupa u najlipšin kolurama, u najlipšin igrama svitlosti koju san ja ka dite vidija u životu. I ta svitlost obasjala je moj grad. Moj grad u kojen su se njegovi građani spustili u grad. Ka isvake večeri u isti bot. Moj grad zasja je za svoje ljude. I oni su nan skidali kape. Od dotura, gradonačelnika, profešura. Svi su se klanjali našoj svitlosti.

Moje ime nije važno. Zoven se ka šta se zove stari svit kojeg još morete trevit niz Križevu kalu, niz Varoš. Moje ime nije važno, ka šta i ja nisan važan. Zadnja sunčeva zraka niz Križevu kalu donila me sa picaferajen da užgan ferale. Nosija san na kosti stare skale, polako, šoto voče, pratija san ga kako pali rivu u iljadu koluri, ka mladost šta je prošla, a starosti se žuri.

O bodulu je on piva, završili smo posa, zasvitlila je Riva.

Ka mladost šta je prošla, a starosti se žuri.

I kad san se vraća niz kalu do matere koja me čekala, a bilo je litnje doba, zateka san uz kalu klapu. Šoto voče, pivali su momci dok se pun misec smija gradu. Sa ponistre se vidila Šolta, a u dajini su se vidile koče.

I pomislija san, bože, fala ti.

Fala ti šta san se rodija na toj pustoj Rivi sa zatvorenin portunima. Bože fala ti, šta san se rodija u misto di mirišu lancuni, a mater te zove da dođeš na večeru. Fala ti bože šta o jubavi i o vinu učin od klapa, a o životu od čovika šta mu se klanjaju i profešuri i doturi. I otvorija san ponistru. U po bota, taman da čujen zadnju kako moj Split zatvara koltrine.

Moj Split.

Moje ime nije važno. Zoven se ka šta se zove stari svit kojeg još morete trevit niz Križevu kalu, niz Varoš. Moje ime nije važno, ka šta i ja nisan važan. Ono šta je važno, i ono šta san van tija reć, je Split. Moj grad pun koluri, moj grad pun svitla, moj grad pun svita. Jednon je to bija grad. Veliki grad. Fenomen. A mi to nismo tili. Nismo tili da nan neko dođe i slikaje se u našin kalama, kalama našeg ditinjstva. Tili smo da taj grad, bude uvik naš grad. Onaj šoto voče. A izgleda da smo svi skinili korotu. I da smo svi zaboravili onega staroga, dišperana picaferaja. Onega šta je Križevon kalon na kosti nosija skale, da može užgat ferale našrg grada. Moje ime nije važno. Važno je da san ja jednon bija tu, uz tega starega picaferaja i da van mogu pričat, o bolnin kostima starin, šta su bile daleko od kuće, a nikad bliže.

Moje ime nije važno.

Ja san stari čovik.

Onaj koji prolazi ispod skala di se suši tuđa roba.

Onaj koji se miče kad pored njega prolaze furešti.

Šta znaju furešti šta je Split?

Grad okupan u najlipšoj svitlosti na svitu. Onu koju jedan stari picaferaj i jedno dite užgaju da svitli za vičnost.

Ali neću da spominjen ono “ča” jerbo me je sram.

Jer šta znaju Splićani šta je Split?

Komentiraj