za Zentu 4.500 ljudi na listi čekanja

U splitskom okružju ima 100.000 starijih osoba, a domovi primaju tek 2.106 umirovljenika

Iz godine u godinu populacija nam je sve starija, svjesni smo toga, a dokaz su i podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Prema procjenama DZS-u za 2018. godinu u Splitsko-dalmatinskoj županiji živi 448.071 stanovnika, od čega je 218.482 muškaraca i 229.589 žena. Iz istog tog razloga povećava se i potreba za smještajem u domove za starije i nemoćne, a kapaciteti ne mogu zadovoljiti sve potrebe, piše Slobodna Dalmacija.

Kada promatramo starosnu dob, u Splitsko-dalmatinskoj županiji živi 88.006 stanovnika u dobi od 65 do 85 i više godina.

U dobi od 65 do 69 godina u našoj županiji živi 27.742 stanovnika (muškarci-12.830, žene-14. 912), od 70 do 74 godine 19.702 stanovnika (muškarci-8.628, žene-11.074), od 75 do 79 godina 17.609 stanovnika (muškarci-7.377, žene-10.232), od 80 do 84 godina 13.245 stanovnika (muškarci-5.110, žene-8.135), a u županiji ima 9.708 stanovnika u dobi više od 85 godina (muškarci-3 020, žene-6.688).

No, nas je zanimalo koliko imamo domova za starije i nemoćne u županiji te koliki su im kapaciteti.

Prema podacima koje smo dobili od Županije, na području Splitsko-dalmatinske županije djeluje 18 domova socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe s ukupnim kapacitetom od 1.792 osoba, 14 obiteljskih domova za starije i nemoćne s kapacitetom od 262 korisnika te tri pružatelja usluga smještaja i boravka bez osnivanja doma koja mogu primiti 52 korisnika.

Kad se sve zbroji, u županiji imamo 35 domova koji mogu primiti 2.106 osoba.

Županija je osnivač Doma za starije i nemoćne Split koji djeluje na tri lokacije: u Vukovarskoj, na Zenti i u Starom Gradu na Hvaru, a ukupni kapacitet je 750 ljudi.

Iz doma na Zenti su nam kazali kako na listi čekanja trenutno imaju 4.500 ljudi, a 50 posto osoba na listi odnosi se na ljude, kako oni kažu u mirovanju, koji su se prijavili kako bi jednog dana ostvarili svoju pravo i živjeli u domu te im ne treba odmah sada.

– Kako se životni vijek produžuje, tako su i liste za čekanje sve veće. Na Zenti se čeka od dvije-tri pa do 10 godina i sve je veća potražnja za stacionarnim tipom smještaja. Kod nas u Zenti najveći je broj pokretnih korisnika, a naš kapaciteti je 357 ljudi, objasnili su nam iz doma na Zenti dodajući kako u županiji nedostaje palijativni skrbi.

Smještaj za pokretne korisnike na Zenti u jednokrevetnoj sobi iznosi 3.253 kuna, u dvokrevetnoj 3.006, a u četverokrevetnoj sobi 3.050 kuna.

Teže pokretni korisnici smješteni su u jednokrevetne i dvokrevetne sobe, a cijena za jednokrevetnu sobu je 3.503 kuna, a dvokrevetnu 3.256 kuna.

Cijena smještaja za nepokretnu osobu u jednokrevetnoj sobi iznosi 3.753 kuna, a u dvokrevetnoj sobi 3.506 kuna mjesečno.

Četvrti stupanj usluge obuhvaća osobe s demencijom i Alzheimerovom bolesti koje su smještene u dvokrevetnoj sobi, a mjesečna cijena iznosi 3.656 kuna.

Ako želite sobu s balkonom za pokretne korisnike cijena se povećava za 135 kuna, dodatak za dijetalnu prehranu po danu iznosi 10 kuna, kao i dodatak za serviranje u sobu po obroku.

U domu u Vukovarskoj najveći je broj teško pokretnih, nepokretnih i osoba s demencijom, a njihov kapacitet je 334 osobe. Lista čekanja kod njih je oko šest godina. Cijena smještaja kreirana je prema četiri stupnja: pokretni, teže pokretni, nepokretni korisnici i oni s demencijom i Alzheimerovom bolesti, a u cijenu je uključena prehrana, smještaj i dodatak.

Za pokretne korisnike cijena smještaja i prehrane u jednokrevetnoj sobi iznosi 2.862 kuna, u dvokrevetnoj 2.612 kuna, a u četverokrevetnoj sobi 2.306 kuna.

Teže pokretni korisnici u Vukovarskoj će za smještaj i prehranu izdvojiti 3.112 kuna u jednokrevetnoj sobi, 2.862 kuna u dvokrevetnoj, a 2.556 kuna u četverokrevetnoj sobi.

Cijena smještaja za nepokretne korisnike u jednokrevetnoj sobi iznosi 3.362 kuna, u dvokrevetnoj 3.112 kuna, a u četverokrevetnoj sobi 2.806 kuna.

Smještaj osoba koje boluju od demencije i Alzheimerove bolesti, u Vukovarskoj će koštati 3.262 kuna za dvokrevetnu sobu, a 2.956 kuna za četverokrevetnu sobu.
U Domu “Lovret” raspolažu s jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, a lista čekanja za nepokretne i dementne osobe u prosjeku je duga šest do sedam godina dok je za pokretne osobe malo manja.

– U domu sada imamo 106 korisnika, svakodnevno dostavljamo 80-90 gotovih obroke te 55 osoba pružamo pomoć u kući. U domu trenutno imamo najviše nepokretnih korisnika i onih s demencijom. Mislim da ljudi čekaju zadnji tren kako bi otišli u dom, ne žele odlaziti iz svojih kuća sve dok mogu samostalno brinuti o sebi, objašnjava nam časna sestra Mirja Tabak.

Cijena u “Lovretu” za pokretne osobe iznosi 2.500 kuna (jednokrevetna) ili 2.350 kuna (dvokrevetna soba), za teže pokretne 2.750 kuna (jednokrevetna) te 2.600 (dvokrevetna). Smještaj nepokretnih korisnika u jednokrevetnoj sobi iznosi tri tisuće kuna, a u dvokrevetnoj 2.850 kuna. Dementne osobe spadaju u četvrtu kategoriju usluga te smještaj u jednokrevetnoj iznosi 3.150 kuna, a u dvokrevetnoj tri tisuće kuna, prenosi Slobodna Dalmacija.

Komentiraj