• Dogradnja vanjskog veza luke u Sućurju ide predviđenom dinamikom