• Za objavu podataka o djeci do 18 godina može se dobiti do dvije godine zatvora