• Zbog mirovine u kući mjesecima držao mumificiranu majku