škverska ambulanta

Brodosplit zbog bolesne djece odustaje od sudskog spora s gradom Splitom

U upravnoj zgradi Brodosplita održan je drugi sastanak čiji je cilj bio pronaći miran način okončanja sudskog spora između Grada Splita i Brodosplita po pitanju zgrade tzv. škverske ambulante.

Samo mirnim načinom rješenja spora izbjegava se višegodišnje sudovanje i omogućava Udruzi Anđeli da u tom prostoru otvori dugoočekivani rehabilitacijski centar za djecu i mlade s najtežim oštećenjima.

Brodosplit su predstavljali gospodin Tomislav Čorak i gospođa Višnja Grubišić, Udrugu Anđeli Dijana Aničić i Tatjana Vukman, a delegaciju Grada Splita predstavljali su predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić i gradski vijećnik Ante Zoričić, pročelnik za gospodarenje imovinom Ivan Leko te pročelnica pravne zaštite i djelatnica istog odjela Mirna Veža i Jadranka Vukorepa.

Upravo zbog tog humanog razloga predstavnici uprave Brodosplita izvijestili su predstavnike Grada da su spremni bezuvjetno povući sudski spor te su neovisno o tome predložili jedan projekt koji bi bio na korist radnicima Brodosplita i Grada Splita.

Projekt bi u narednom razdoblju trebao biti predstavljen gradskim vijećnicima i javnosti zbog čega možemo kazati da je dosadašnji način komuniciranja putem suda zamijenio konstruktivni dijalog.

Komentiraj