Društvo Marjan poslalo otvoreno pismo DORH-u

Marjanska saga još uvijek nema svog kraja.

Dok se traže odgovorni kako za čišćenje šume od potkornjaka, tako i za sječu neobilježenih stabala, Marjan nam počinje ličiti na park više nego na šumu. Sve je više ledina, a sve manje drveća, a sječa još nije gotova. Sada će Šumarski fakultet u Zagrebu pokušati utvrditi broj protuzakonito posječenih stabala i opseg uništene niske vegetacije prilikom izvođenja radova sječe stabala na Marjanu.

Trgovački sud u Splitu prihvatio je, naime, prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Splitu za osiguranjem dokaza vještačenjem. Nalaz i mišljenje sudu bi se trebali dostaviti u roku od mjesec dana. Ovisno o utvrđenom Državno odvjetništvo će tražiti privremenu mjeru obustavljanja radova i naknade štete.

DORH u ovom slučaju zastupa državu jer se šteta u prirodi naplaćuje u korist državnog proračuna.

Naknada štete, nažalost, neće vratiti Marjanska stabla niti šumu koju smo poznavali.

Zna to i Društvo Marjan koje je uputilo i otvoreno pismo Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske koje u nastavku donosimo u cijelosti:

Poštovani gospodine Jeleniću,

prije punih 5 godina Društvo Marjan podnijelo je ODO Split i dostavilo Glavnom državnom odvjetniku na znanje kaznenu prijavu osnovane sumnje na dugogodišnje nezakonitog izvođenje šumarskih radova u PŠ Marjan. Sve naše prijave odbačene su uz frazu kako prijavljenim radnjama „nije prouzročena šteta”. Tri godine od odbačaja kaznene prijave šteta na marjanskoj šumi broji se u milijunima kuna. Među tada priloženim materijalnim dokazima nalazi se i dopis Društva Marjan u kojem piše da „od 2005. godine niti jedna osoba šumarske struke nije obavljala šumarske radove u PŠ Marjan te postoji opravdana opasnost da je gotovo desetogodišnje obavljanje šumarskih radova u PŠ Marjan na način koji nije u skladu sa Zakonom o šumama ostavilo štetne posljedice koje mogu biti nesagledive za budućnost šume , kao i za cjelokupno zaštićeno područje PŠ Marjan”.

Neshvatljivo je da je ODO Split prihvatilo neistinit podatak šumarske inspekcije da se utvrđeno nezakonito izvođenja šumarskih radova odvijalo tijekom samo 2 mjeseca, premda se u prijavi navodi, a odgovorna osoba ustanove koja gospodari PŠ Marjan priznaje da utvrđene nepravilnosti u izvođenju šumarskih radova traju godinama!?

Kako je moguće da taj isti šumarski inspektor nekažnjeno navodi, i pored utvrđenog kršenje nekoliko odredaba Zakona o šumama, da se šumom gospodari u skladu sa smjernicama Programa gospodarenja? Slijedeći takvu logiku, propisi o šumama i šumarska struka nisu ni potrebni.

Neprovođenje Zakona o šumama, nastavilo se i tijekom zakašnjele sanacije koja je započela tek u veljači ove godine nakon 3 uzastopna prosvjeda građana te nakon proglašenja izravne opasnosti od elementarne nepogode zbog djelovanja štetnog organizma – potkornjaka. Sanacija se već više od 3 mjeseca odvija uz sumnju na kršenje odredaba Zakona o šumama, a ne poštuje se niti glavni operativni dokument kojim se koristi Stožer civilne zaštite za potrebe izvršenja mjera suzbijanja potkornjaka na području Park šume Marjan. Tako se u ovom trenu ne zna niti stanje faza razvitka i brojnosti populacije potkornjaka premda je mjerama Hrvatskog šumarskog instituta propisana kontrola na tjednoj razini. Nadalje, nekoliko stručnih i ovlaštenih osoba šumarske struke utvrdilo je prijavilo, nadležnim inspekcijama, policiji i DORH-u sječu velikog broja nedoznačenih (zdravih) stabala, a rezultati policijske istrage ne znaju se niti nakon nekoliko mjeseci, premda su počinjene nezakonitosti očigledne. Javno se manipulira s ukupnim brojem stabala u PŠ Marjan, pa tako i s brojem ukupne količine zaraženih stabala koje je potrebno posjeći.

Sve navedeno samo je dio cijelog niza nezakonitosti na višestruko zaštićenom području od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojeg bi trebala štititi institucija kojom Vi upravljate.

Međutim, svakodnevnim događanjima stvara se dojam kao da je područje PŠ Marjan eksteritorjalno područje na kojem ne vrijede zakoni Republike Hrvatske.

Kako protumačiti od DORH-a utvrđen nezakoniti upis vlasništva nad šumama i šumskim zemljištem u PŠ Marjan i gradonačelnikovo javno odbijanje, pa čak i javno omalovažavanje zahtjeva DORH-a za provođenjem zakonitog upisa vlasništva, iako o tome direktno ovisi način i izvor financiranja šumarskih radova u PŠ Marjan?

Kako protumačiti gradonačelnikovo otvoreno, javno odbijanje provođenja jednoglasnih zaključaka Gradskog vijeća Grada Splita poput upisa posebnog pravnog režima za čestice u PŠ Marjan, sređivanja zemljišnih knjiga ili ignoriranje poduzimanja mjera za suzbijanje štetnog organizma sve do prosvjeda građana u siječnju ove godine?

Kad se ovome pridodaju manipulacije s prostorno planskom dokumentacijom i građevinskim područjima u obuhvatu PŠ Marjan kojima su omogućene legalne gradnje 20-ak stambenih zgrada i vila unutar obuhvata PŠ Marjan te još 80-ak neadekvatno sankcioniranih protupravno izgrađenih objekata, ne možemo se ne upitati vrijede li zakoni RH i na području PŠ Marjan?

Poštovani Glavni državni odvjetniče Jeleniću, naveli smo samo dio nezakonitosti na području PŠ Marjan o kojima gotovo svakodnevno svjedoče građani Splita i izvještavaju mediji.

Slijedom navedenog, od Vas zahtijevamo da zakoni Republike Hrvatske prestanu biti „mrtvo slovo na papiru” te da konačno osigurate provođenje zakona i vladavinu prava i na teritoriju PŠ Marjan, višestruko zaštićenom području od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Komentiraj