privremeni grad

Grad odbio gotovo sve primjedbe na Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti, ali tko ima većinu u Gradskom vijeću za izglasati istu?

Grad Split je još 23. studenog 2018. objavio javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita u trajanju mjesec dana. Čak 100 dana je trebalo da se osnuje Povjerenstvo (4. travnja 2019.), sastavljeno od svih relevantnih čimbenika, za razmatranje pristiglih mišljenja i prijedloga, da bi na kraju gotovo svi prijedlozi bili i odbijeni.

Ova odluka može biti i jedan od razloga najnovijeg sukoba gradonačelnika i Keruma jer se Povjerenstvo sastalo 8. travnja 2019. netom prije najnovije svađe. Pritom je Kerum jasno napao gradonačelnika kako ne da raditi ugostiteljima. U svakom slučaju, ovu odluku mora donijeti Gradsko vijeće, a prilično je neizvjesno tko će se pojaviti na sjednici 2. svibnja 2019. i tko će glasati ZA odnosno PROTIV bili tamo vijećnici Kerumovog HGS-a ili ne. Naravno, ova točka ne mora ni biti uvrštena u Dnevni red.

Osnova samog prijedloga Odluke su izmjene radnog vremena „Restorana“ i „Barova“, ograničenje vremena puštanja glazbe na otvorenom, ovlasti komunalnih redara te kazne.

Iznimno je bitno ovo usklađivanje s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (4.8.2018.) po kojem su komunalni redari ovlašteni za: identifikaciju počinitelja i svjedoka uvidom u njihove dokumente, uzimanje izjava, prikupljanje dokaza, snimanje, izdavanje rješenja o prekršaju i optužnih prijedloga, izdavanje naredbi te po službenoj dužnosti pokretanja upravnih postupaka. Uz to, žalbe protiv rješenja komunalnih redara ne odgađaju izvršenje.

Prijedlog Grada:

– Svi „Restorani“ i „Barovi“ na području naselja rade u istom radnom vremenu (prije su oni smješteni u središnjoj gradskoj jezgri radili duže)
– Radno vrijeme je od 06.00-24.00, a petkom, subotom i dan uoči blagdana 06.00 do 01.00 sati
– U turističkoj sezoni od 1.5.-1.10. radi se sat duže, do 01.00, odnosno do 02.00 sati
– Na otvorenom prostoru glazba se smije puštati do 23.30 sati
– Odlukom gradonačelnika može se odobriti i duži rad za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, koncerata, dočeka Nove godine i slično
– Ukoliko netko narušava javni red i mir, radno vrijeme ili mjere zaštite od buke može biti kažnjen odlukom gradonačelnik s 2 sata ranijim završetkom radnog vremena, u trajanju od 30 dana za prvi prekršaj, odnosno u trajanju od 90 dana za drugi prekršaj, i to ukoliko su izdana ili pokrenuta najmanje 2 od sljedećih akata: prekršajni nalog, rješenje mjerodavnog tijela, optužni prijedlog, u vremenu od 6 mjeseci prije pokretanja postupka
– Upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog redarstva Grada Splita, ovlašteno je podnositi prijave nadležnim ministarstvima, rješenjem narediti odnosno zabraniti fizičkim i pravnim osobama radnje, izricati i naplaćivati novčane kazne, predložiti pokretanje prekršajnog postupka

Primjedbe su stigle sa svih strana. Građana, udruga i ugostitelja koje je zastupao odvjetnik. Mnogi u svojim primjedbama ne znaju razlikovati ovlasti Grada od državnih zakona pa su zbog toga odbijeni. S druge strane, odvjetnik ugostitelja uputio je primjedbe na kršenje Ustava zbog stavke da gradonačelnik može kazniti ugostitelja dok je postupak još u tijeku, odnosno na velike ovlasti komunalnih redara. Za komunalne redare Grad se vodio državnim zakonom pa su ugostitelji odbijeni, dok je ispravljena stavka kažnjavanja, i to na gore po ugostitelje.

Sada je prijedlog sljedeći:

– Ukoliko je u roku od 1 godine (prije: 6 mjeseci) prije pokretanja postupka doneseno jedno (prije: dva) pravomoćno rješenje nadležnih tijela (gospodarski inspektor – radno vrijeme ; javni red i mir – nadležno tijelo ; buka – sanitarna inspekcija ; korištenje glazbe iza 23.30 – komunalni redari), gradonačelnik će s 2 sata ranijeg završetka radnog vremena kazniti ugostitelja, prvi put na 6 mjeseci (prije: 30 dana), a za drugi prekršaj 12 mjeseci (prije: 90 dana)

Što se tiče same buke, ona je određena Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave:

Objekti koji rade noću, u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge a u kojima je propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti predviđena glazba, dopušteno je izvoditi glazbu najviše razine LA,eq=90 dB(A), srednje vršne razine LA,01=100 dB(A). Buka od glazbe, stalna ili povremena (otvaranje vratiju), zajedno s bukom pri dolasku i odlasku posjetitelja i sudionika, pješice ili vozilima ne smije u boravišnim prostorijama i okolnom vanjskom prostoru povećati postojeću rezidualnu ekvivalentnu razinu buke. Rezidualna buka za zonu mješovite, pretežno poslovne namjene sa stanovanjem iznosi 65 dB(A) po danu, odnosno 50 dB(A) po noći.

Komentiraj