uklanjanje će obaviti građevinska inspekcija

Koncesionar će morati ukloniti bespravnu gradnju na Benama

Kreće uklanjanja dijela bespravne gradnje na objektu na Benama, ali to neće napraviti županija, već će dati nalog koncesionaru.

Cjelokupno uklanjanje napravit će ipak građevinska inspekcija, kaže Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Podsjetimo, koncesionar na Benama je tvrtka “National”” koja je u formalnom vlasništvu Ante Vukorepe, supruga kćeri Željka Keruma. Prijašnji koncesionari su bile tvrtke “Uvale Bene” i “Excelsus”.

“Bene idu dalje u novo rješenje, danas će ovdje biti predstavnici državnog inspektorata, a s njima ćemo razgovarati o daljnjim radnjama. U svakom slučaju će koncesionar koji je tamo morati ukloniti one neosporne dijelove koji su izgrađeni prije i bespravni su poput onoga dijela ograđenoga štekata u sklopu zgrade koja je legalna, a ostali dijelovi poput dječjih i sportskih igrališta koji su tamo duži niz godina, oni će se regulirati preko grada Splita i oni su predviđeni pravilnikom o jednostavnim gradnjama, pa s njima neće biti problema. Koncesionar se sukladno našem ugovoru mora prilagoditi javnom interesu i ukloniti sve što nije sukladno zakonu”, kaže Čogelja i dodaje kako će županija koncesionaru uputiti dopis s prijedlogom ugovorne kazne ako se nalog ne izvrši.

“To je jedan dobar članak ugovora koji smo uveli dopunama i izmjenama koji nam daje mogućnost da utječemo na koncesionare ako ne žele napraviti nešto što mi zahtijevamo. Ovo ljeto smo naplatili preko 200 tisuća kuna ugovornih kazni i koncesionari su se sveli u okvire u kojima su trebali biti”, dodaje Čogelja.

Komentiraj