Tematska sjednica o Park-šumi Marjan

Marjanski kvadrati su jedni od najskupljih kvadrata u RH: “Nije lako biti vlasnik parcele na Marjanu, nerado se s njima razgovara, a percepirani su kao ljudi koji ga žele izbetonirat i pretvoriti sve u građevinska područja”

Danas je održana Tematska sjednica koju je inicirao Most-ov vijećnik Ante Čikotić , a na kojoj se raspravljalo o upisu posebnog pravnog režima zaštićenog područja “park-šuma” u katastar i zemljišnu knjigu za sve čestice u obuhvatu Park-šume Marjan.

U obrazloženju zahtjeva za Tematskom sjednicom Čikotić je napisao kako evidentiranje posebnog pravnog režima park-šume na zemljištu znači postupak u kojem se katastarskoj čestici pridružuje podatak o posebnom pravnom režimu, što do danas nije urađeno za područje Park šume Marjan.

Gradski vijećnici tako nisu zaključak da se zadužuje gradonačelnik Grada Splita da dostavi Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar, Bihaćka 1, Split, popis svih katastarskih i zemljišnih čestica u obuhvatu PŠ Marjan izrađen od strane upravitelja zaštićenog područja Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan temeljem Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju poluotoka Marjan sa Sustjepanom u Splitu zaštićenim objektom prirode – rezervat prirodnog predjela (park-šuma) od 29. prosinca 1988. godine i pripadajućih kartografskih prikaza (Službeni glasnik Gradske zajednice općina Split br. 35/88) zbog provođenja zakonske obveze upisa posebnog pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu svih čestica u obuhvatu Park šume Marjante izvršenja zaključka Gradskog vijeća Grada Splita od 04.04.2018.

Ono što su usvojili je prijedlog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare koji je nakon tri sata rasprave dao svoj zaključak i otkrio kako se sa upisom čestica već daleko doguralo.

Zaključak u povodu Tematske rasprave o upisu posebnog pravnog režima zaštićenog područja Park šume u katastar i zemljišne knjige za sve čestice u obuhvatu Park šume Marjan:

1. Grad Split nastaviti će s aktivnostima oko upisa posebnog pravnog režima u park šumi Marjan sukladno Zakonu o zaštiti prirode broj 80/13 , 15/18 i 14/19

2. Zadužuje se gradonačelnik da osnuje stručno povjerenstvo, koje će pratiti izradbu stručnih elaborata potrebnih za evidentiranje svih šuma ,šumskog zemljišta i ostalih kultura unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan.

3. Zadužuje se služba za društvene djelatnosti za realizaciju ovog zaključka

Gradonačelnik: Županija je zadužena za upis pravnog režima na Marjanu

Gradonačelnik je vijećnike izvijestio kako je grad u posjedu dokumenta iz 2012 godine s temeljitim popisom svih čestica i kartama .

“U ovom popisu koji je izradila županija, koja je tada i danas temeljem Zakona nadležna za upis pravnog režima u Park šumi Marjan, taj dokument su naše službe temeljito pročistile . Temeljem vašeg zaključka gradske službe su napravile sljedeće. Na osnovu ovog dokumenta napravio sam poziv za dostavu ponude izrađivaču za reviziju ovog dokumenta. Nakon te ponude potpisao sam narudžbenicu za reviziju ovog dokumenta, uputio sam pismo ministru Čoriću ‘predmet upis pravnog režima za Park šumu Marjan’ u kojemu tražim da mi napravi reviziju i najavljujući nakon revizije dopune iste. Ministarstvo prostornog planiranja ukazuje da isti predmet mora obrađivati nakon evidentiranja županija i on se tamo i upučuje. Sjednicu ste organizirali, a niste pitali što je do sada napravljeno. O svemu ste pričali, ali ne i o upisu pravnog režima”, kaže splitski gradonačelnik, ali i dodaje

“Danas smo čuli neke insinuacije na moj sukob interesa zbog toga što je moja supruga član obitelji kao i desetine tisuća ljudi u ovom gradu koji ima neki bokunić na Marjanu , a to ni ne znaju. kaže gradonačelnik i dodaje kako je vijećnik izvadio podatke iz konteksta te da one nemaju nikakve veze sa stvarnošću.”

Čikotić: Jedini način zaštite Marjana je primjena posebog pravnog režima

“Želimo prekinuti kontinuitet propadanja Marjana i loše stanje na Marjanu koje je kataliziralo pojavom potkornjaka, na žalost nismo imali hrabrosti ukinuti građevinska područja, unutar Park šume i sada smo došli do jednog koraka koji je obaveza i po zakonu”, rekao je MOST-ovac Ante Čikotić.

“To su statusi uspostavljeni na katastarskim česticama, odnosno nekretninama sukladno posebnim propisima, a koji su od osobitog kulturnog, arheološkog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značaja , od interesa za RH i imaju njezinu osobitu zaštitu. Napomenuti ću da Ustav RH kaže da su zaštićena područja od posebnog interesa za RH i uživaju osobitu zaštitu RH. Zato mi je žao što ovdje nisu predstavnici državnog odvjetništva, mi smo ipak predstavničko tijelo nismo izvršna vlast tako da ne vidim problem da oni sudjeluju u tome. Park šuma Marjan je zaštićena prirodna vrijednost od posebnog interesa za RH , ali do današnjeg dana to nije upisano u zemljišne knjige. Upravo to je omogućilo mešetarenje , nezakonito korištenje, pa i devastaciju Marjanskih parcela, koja u različitim oblicima traje do današnjeg dana. Upis posebnog pravnog režima ne ovisi o vlasništvu , to je zakonska obaveza sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.Vlasništvo zemljišta nema nikakvog utjecaja na proglašenje nekog zaštićenog područja. Kad bi proglašenje zaštičenog područja ovisilo o vlasništvu vjerovatno ne bi postojao niti jedan Nacionalni park niti jedan Park prirode ili Park šuma” rekao je Čikotić i dodao da se posljednjih dana moglo čuti pojedine vlasnika parcela na Marjanu kako oni ne žele ovaj upis, ali upravo Ustav daje RH pravo da se upiše posebni pravni režim.

“Naravno, postoje i oni čestiti vlasnici koji znaju i koji su svjesni da bi upisom posebnog pravnog režima prestala mogućnost mešetarenja marjanskim parcelama, a Marjan bi postao učinkovito zaštićen. Ali to očito nekima ne odgovara. Naravno da bi pretvaranjem sada ne građevinskog zemljišta u građevinsko vrijednost svakog pojedinog zemljišta enormno porasla i jasno je da nikakva naknada tu razliku ne bi mogla nadoknaditi. Jer marjanski kvadrati su jedni od najskupljih kvadrata u RH. I u tome leži uzrok svih problema. Još od 1977. kad je donesen prvi Prostorni plan općine Split, današnje područje PŠ Marjan bilo je predviđeno za intenzivno pošumljavanje. I danas je to područje GUP-om predviđeno za pošumljavanje sukladno Programu gospodarenja. Međutim, do pošumljavanja cijelog zaštićenog područja PŠ Marjan nije došlo upravo zbog neupisivanja posebnog pravnog režima. Nemojmo se lagati i Marjan štititi samo lijepim riječima, a kad tu zaštitu treba provesti u djelo to se ne radi.”

Na sjednicu je pozvano i Društvo Marjan ali bez sudjelovanja u radu, kao i vlasnici parcela na Marjanu. Međutim naknadno je odlučeno da svi mogu sudjelovati u raspravi , ali Društvo Marjan o toj činjenici nije bilo obaviješteno. Zato su vijećnici čuli samo vlasnike parcela. Predsjednik društva Srđan Marinić obratio se vijeću SMS porukom u kojoj je naveo kako na sjednicu nije došao jer je situacija u kojem privatni vlasnici parcela imaju pravo riječi nije normalna, s obzirom da se on bavi zaštitom Park šume.

Vlasnici parcela na Marjanu smatraju da Gradsko vijeće donosi protuzakonitu odluku

“Na Marjanu ima oko 2000 parcela u privatnom vlasništvu, a ako uzmemo da su to star vlasništva ima još toliko, ako ne i više suvlasnika, a to znači da je za ovu temu zainteresirano oko 20 tisuća ljudi. Nije lako biti vlasnik parcele na Marjanu, ne rado se s njima razgovara , a percepirani su kao ljudi kako Marjan žele izbetonirat i pretvoriti sve u građevinska područja, pa čak ih se u zadnje vrijeme optužuje da sami pale Marjan”, požalio se Branko Reić, predstavnik vlasnika privatnih zemljišta na Marjanu.

“Ovi vijećnici ne poštuju presudu Upravnog suda iz 2017. po kojoj Split nema pravo disponirati ovim zemljištem. Gradski vijećnici nemaju pravo odlučivati o tome nego RH i privatni vlasnici. Gospodin Čikotić tako priznaje da nijednoj čestici na Marjanu ne postoji pravni režim, tj. da se zalaže za osnivanje nove Park šume. Šuma i šumska sastojina može biti na najmanje 1000 metara kvadratnih. Na južnom području nema osnovne sastojine šume. Kada bi netko htio promjenu režima Kopačkog rita, to je nemoguće. Ministarstvo poljoprivrede je donijelo rješenje da je ovo poljoprivredno zemljište. Ono je od posebnog interesa za RH, a na poljoprivrednom zemljištu od stabala mogu biti samo voćke, a ne šuma. Ako nema šume, onda ne može biti ni Park šume. Smatramo da je ovo potpuno nezakonit prijedlog. Od gradonačelnika se traži uvođenje novog pravnog režima, a to znači da od njega tražite da prekrši 5 zakona i Ustav RH. Nakon izloženog želim reći da ovi građani nisu neprijatelji Grada Splita, nisu došli tražiti građevinske zone, nisu povezani s nikakvih građevinski lobij. Došli su dignuti glas prema nezakonitog ponašanja prema građanima, prema ugrožavanju i sužavanju vlasničkih prava, prema umanjenju vrijednosti imovine građana, prema uništavanju ekonomskog temelja ljudi koji tu žive i svakojakog šikaniranja od strane udruga,građana, a vidim ovdje i od strane nekih političkih struktura. Građani vam predlažu da se ovaj prijedlog odbaci, Marjan nema osnovački akt, Park šuma de jure ne postoji i na njemu ne postoji niti jedna ćestica na kojoj je upisan poseban pravni režim. Odmaknite se od populizma i nastojte formirati Park šumu Marjan onako kako to određuju zakoni RH”, kazao je Reić.

Još jedan predstavnik vlasnika privatnih zemljišta na Marjanu Dario Alujević kaže kako je Park šuma Marjan proglašena 1964 godine kada su bili drugačiji uvieti, a taj akt ne poznaje privatno vlasništvo i nema punu pravnu snagu i ne može podnjeti puni pravni učinak na privatnom vlasništvu.

“Park šuma se može proglasiti samo na javnom sadržaju u javnom korištenju. Dolazimo u koliziju da je osnovana JU Park šuma Marjan na privatnom vlasništvu, a nema nikakvu pravnu snagu. Zakoni su u koliziji. Kako ju može upravljati privatnim vlasništvom bez vlasnika. potrebno je osnovat novo zaštićeno područje, a postoje mehanizmi u RH usklađenja zaštićenih područja iz Jugoslavije , ali nažalost državna tijela koja su trebala uskladiti ove zakone to nisu napravili pa se to sada lomi preko naših leđa”, poručio je Alujević.

Zoričić: Provjerite da li ovom odlukom izlažemo nas i gradonačelnika kršenju zakona

Gradski vijećnici ipak su zatražili da se pravne službe grada očituju o tome da li je odluka koja se danas treba donjeti zakonita ili ne.

“Ja kao vijećnik i kao laik ne želim kršiti Zakon, ali mi to neko treba pojasniti i na kraju krajeva ne smijemo donositi protuzakonite odluke”, kaže Ante Zoričić, a s njime se složio i Tonči Blažević.

“Volim stvari svesti na zdravo seljački . Ispada da smo kriminalci što god napravimo, a već smo izglasali ovu odluku da se provede. Da narod razumi, po kolegi Čikotiću ako ne upišemo pravnu službu svako od nas će dobiti pet šest parcela gori, građevinskih , jedno deset katova, milina. Po kolegi Reiću već smo “kriminalci” zbog toga što smo to već izglasali. Mislim da ova priča nadilazi i stranke i strančarenje i da se danas rastanemo kao prijatelji jer smo problem pokušali riješiti na najbolji način.Sličan problem imali smo i između dvije bolnice gdje je bila zabranjena gradnja osim u medicinske svrhe. Pogledajte što sada tamo imamo. Stvari se u životu mijenjaju, pa smo dali nekome 5-6 milijuna eura”, kaže Blažević i dodaje kako je od 2000 vlasnika zemljišta na Marjanu 76 njih je bespravnih graditelja, što znači da je to 4 posto onih kojima treba suditi i 96 posto njih koji sade pomidore, a ne žele saditi šumu.

“Apeliram na razum i dogovor”m, poručio je Blažević.

“Ustav i Zakon na koji se pozivaju izlagači ne mogu se primijeniti na ovaj slučaj”, kaže Čikotić.

“Ustav kaže da su zaštičena područja od posebnog interesa za RH i uvažavaju osobitu zaštitu i neko je rekao da je Park Marjan šuma i da ona treba biti zaštićena šuma, a zaštićena je i kao kulturni krajolik, zato što mi našoj djeci u nasljeđe želimo ostaviti Marjan kakav smo i dobili. ono što mi danas možemo donijeti odluku gdje ćemo ga zaštiti na način da ćemo ga legalizirati to jest upisati poseban pravni režim. Ovdje je najjači argument koji sam čuo “ja želim saditi pome” , nema problema, to nije u suprotnosti sa posebnim pravnim režimom. Poslije uvođenja režima donosi se plan koji može odobriti sadnju tih poma, ali moramo staviti zaštitu da vi kada idete na katastar i zemljišnik staviti u nekakvu funkciju i da možda buduća vlast poljoprivredno zemljište proglasi građevnim , a to ne bi mogao s šumskim zemljištem, tada će se na tom prostoru graditi”, poručuje Čikotić.

Pauk: Park šuma Marjan ne postoji

I dijete od pet godina zna nacrtati granice Park šume Marjan koja se proteže od Kašjuna, do južnog ulaza u Marjanski tunel, sve iza toga sjeverno jeste šuma, ali južni dio nije jer ima samo par stabala kaže vijećnik Mladen Pauk.

“Građani Splita darovali su ovaj sjeverni dio da se pošumi, a južni su zadržali za sebe da obrađuju kukumare i pome , maslinike i da ga ostave svojoj djeci. Tu su se bavili poljoprivredom od pamtivijeka. pitajte bilo koje dijete da vam nacrta di je šuma”, poručio je Pauk, a SDP-ov Goran Kotur upozorio je da ništa ne prijeći da se i područje koje nije pošumljeno uključi unutar Park šume.

“Isto tako je 64 godine mogao neko povući do Manoša i Lučca, da li bi i to bilo Park šuma. Pričamo i o moralnom i pravnom stanju, jer su oni 64 i 88 godine povukli debelo izvan toga što je Prk šuma, upetljali su se ljudima u privatno vlasništvo. Ljudi su se odrekli dijela, a drugog nisu, a drugovi su uzeli sve. Neka se odrede točne granice što je šuma, gdje je šuma i koje je područje darovano za šumu”, kaže Pauk.

Od prošle godine gradonačelnik nije proveo zaključak gradskog vijeća od prošle godine , ali MOST jeste te su popisali sve čestice na Marjanu , koje se trebaju dati na provjeru i grad Splitu treba poslati sudu izvatke s cijeloga Marjana i upisati posebni plan i režim, poručio je Čikotić i poklonio gradfonačelniku izvadak iz katastra i zemljišnika.

MOST-ov Ante Bradarić Šljujo izvadio je transkript iz emisije Nedjeljom u dva u kojoj je gostovao splitski gradonačelnik prije dvije godine i pročitao iz njega dio,.

“Moja supruga nema razmjerno veliki dio na jednoj parceli od 1800 kvadrata, dijeli ga sa 20-tak ljudi i ima jednu 12-tinu i od toga je 650 metara pomorsko dobro i ta parcela nije u građevinskom području”.

“Prema lokacijskoj informaciji koju ja posjedujem katastarska parcela koje je problematična i koja se spominje se nalazi u građevinskom području i volio bi da se gradonačelnik očituje o tome da li je u ovoj emisiji rekao netočan podatak ili mi raspolažemo s netočnim podacima. Onda će se možda razjasniti zašto se neke stvari ne žele napraviti. Konkretno radi se o čestici 5264/2”, rekao je Šljujo.

Komentiraj