ostaje kako je, bar za sad

Odluka o paušalu za iduću godinu u rujnu: “Mali korak za demokraciju i pobjeda za malog čovjeka”

Gradsko vijeće prihvatilo je da se u ovoj godini stavi moratorij na odluku o povećanju paušala, ali da se nova odluka za iduću godinu donese u rujnu.

Tako su se prihvatili amandmani političkih stranaka u vijeću, HDZ-a, HGS-a i MOST-a i prijedlog je jednoglasno usvojen. Stara – nova odluka dijeli grad u 4 zone, plus kamp u Stobreču.

Dakle, paušal će i ove godine za sve splitske kotareve iznositi 300 kuna, Stobreč i Slatine 255 kuna, Žrnovnica i Kamen 210 kuna, Sitno Gornje, Sitno Donje i Srinjine 150 kuna , a kamp u Stobreču 350 kuna.

Zakonske izmjene nisu nikada popularne, ali treba imati odgovornost prema svim građanima, poručio je to splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, ali i istaknuo kako se o povećanju paušala u gradu Splitu najviše raspravljalo od svih gradova u Hrvatskoj.

“Oko 15 do 20 tisuća građana živi u našem gradu od iznajmljivanja i ta brojka svake godine raste. Brojke vrijedi naglasiti kako bi došli do merituma stvari. U niti jednom se gradu u zadnjih mjesec dana nije raspravljalo o ovoj temi kao u gradu Splitu. Jesmo li mi posebni stručnjaci, koga mi zapravo slušamo i zbog čega je krenula jedna ovakva rasprava, iako ne želim bagatelizirati njenu važnost, da će jedno povećanje od sto kuna u odnosu na postojeće pravilo, dramatično djelovati, ili kako kaže vijećnik Kotur biti kobno za tu aktivnost”, rekao je splitski gradonačelnik prozivajući SDP-ovca Branka Grčića koji je rekao da će ovom odlukom HDZ uništiti turizam jednako kako je uništio i ekonomiju.

“Mislim da takve izjave nipošto ne pridonose konstruktivnosti rasprave i odgovornosti u donošenju ovih odluka. 14 milijuna kuna za subvencije đacima i njihovim roditeljima izravna je posljedica povećanja prireza, a s tim se rijetko tko može pohvaliti. Tu su se obuhvatili smo oni s najvećim prihodima kojima je prirez porastao od 28 kuna do maksimalnih 126 kuna, ako netko ima plaću višu od 15 tisuća kuna. To je kada imate brojke i struku ispred sebe onda stvari drugačije”, poručio je Krstulović Opara, ali i dodao kako su se mali iznajmljivači, kao i HGK, složili da je povećanje nužno samo se treba podijeliti u tri zone. Ujedno su se, kaže, suglasili da ova odluka o povećanju paušala nikako ne može utjecati na odluku pojedinca da se bavi iznajmljivanjem, niti ga čini nekonkurentnima na tržištu.

“Da je pred vas došao prvi prijedlog o povećanju paušala on bi utjecao na kompletnu cijenu sa 4,4 posto, a današnji prijedlog utječe sa 2,2 posto, kako na cijenu tako na cjelokupnu zaradu svih u gradu Splitu. Koja se to gospodarska djelatnost oporezuje s ovako niskim postocima? Dakle o čemu mi pričamo?”, pita gradonačelnik ističući kako je ovakva rasprava izašla izvan brige za struku, a postala važna da se nekome svidimo. Poručio je kako se u pitanje dovode cifre koje će se vratiti u proračun Grada i iskoristiti namjenski za komunalne djelatnosti.

Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma, na samom početku današnje rasprave istaknula je kako se mali iznajmljivači ne bune zbog povećanja paušala, ali da se odluke ne mogu donositi pred samu sezonu, te da mora biti mogućnost podjele na više zona, kako se ne bi ugrozilo iznajmljivače na periferiji grada.

“Više je potrošeno struje za tiskanje vijesti nego oko samog merituma, svaka odluka koja se donese na ovom Gradskom vijeću, nadam se da je briga za sve građane. Dopuštam politička nadmetanja, ako će ona biti u interesu svim građanima. Moratorij u ovoj godini može biti prihvatljiv, ali ova stavka da će se ovo preispitati u iduće dvije godine, već da se ista odluka donese do rujna za sljedeće razdoblje. Tako mislim da možemo postići jednoglasno razmišljanje”, rekao je na kraju svog izlaganja Krstulović Opara.

“Trebala bi nam poštenija mogućnost neke formule za sve jer ipak onaj koji ima veći broj zvjezdica više plaća, ali to nećemo moći sada vidjeti jer je dana mogućnost određivanja ulica, ali ne i kategorizacije. Istina, imate olakotnu okolnost, a to je da je ovaj prijedlog zakona došao relativno kasno, pa nije bilo vremena za analizu, zato je možda uistinu najpoštenije da ovu godinu ostane ovako kako je, naravno ovu najmanju treba podignuti na 150 kuna godišnje po ležaju, pa onda biti pametniji pa sve do prosinca kada je krajnji rok za donijeti odluku za 2020. godinu donesemo odluku koja bi morala biti poštenija i pravednija, prema onima koji najmanje zarađuju, jer oni proporcionalno najmanje plaćaju. Tu bi bilo dobro uključiti sve zainteresirane strane i o tome razgovarati. Bez obzira kako odlučili ova odluka neće biti jednaka za sve”, poručio je tijekom rasprave vijećnik stranke Pametno Jakov Prkić.

“Drago mi je da ova tema, odnosno ovo pitanje koje je otvorio SDP, da je zainteresirala većinu klubova i da smo se uspjeli dogovoriti da bar za ovu godinu ne dižemo paušalni porez i to jedini ozbiljan pristup ovom prijedlogu”, rekao je SDP-ov Goran Kotur.

“Mali korak za demokraciju i pobjeda za malog čovjeka”,  poručio je na kraju rasprave MOST-ov Ante Čikotić.

Komentiraj