iako je danas olujno jugo, burno je na sjednici gradskog vijeća

Opozicija oplela po vladajućima: Rebalans proračuna plaće djelatnika Banovine umanjio kroz ugovore o djelu

Prema prijedlogu rebalansa proračuna koji je gradskim vijećnicima predstavio pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling Dragana Brtana, najvažnije je da se plan rashoda zadržao u okvirima prvotnoga plana.

Najveća odstupanja, kako u prihodima, tako u rashodima vidi se u stavkama prihoda od poreza nekretnina, ali smanjenje od državnog proračuna i EU fondova u financiranje kapitalnih projekata grada. Rebalans se usvojio, a protiv njega su glasali vijećnici MOST-a, Pametno , SDP-a, ali i HLSLS-ovac Tonći Blažević.

“Rashodi za zaposlene pokazao je povećanje rashoda u visini od 600 tisuća kuna, , međutim ako se uzme u obzir podatak prvotnoga proračuna, onda se primjećuje usporedbom apsolutnih iznosa. da je došlo do ukupnog smanjenja rashoda za zaposlene od 1,5 milijuna kuna. Nadalje smanjenje očekivanih ulaganja u kapitalne investicije odnosno u nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja zbog dinamike same realizacije projekata. Višak sredstava namjerava se utrošiti za troškove komunalnog održavanja.”, rekao je Brtan.

Vijećnik stranke Pametno Jakov Prkić, sa svojim prepoznatljivim cinizmom, ponovno je dao jedan amandman i to za dodatnih 20 tisuća kuna za poticanje permakulture u gradu Splitu, ponovno aludirajući na čelnog čovjeka HGS-a Željka Keruma.

Policija upozorava: Večeras će vjetar pojačati, sklonite sebe i automobile na sigurno

“To je za nabavku sadnica kupusnjaća. Obrazloženje je da među našim građanima u posljednje vrijeme jača permakulturna svijest, a to se očituje sadnjom povrća na gotovo svakom kantunu. S toga predlažem ovaj minimalni iznos kojim bi se kupile sadanice kupusnjača i podijelile našim sugrađanima. Molim za razumijevanje, ovo je jedan dobar prijedlog moramo poticati tu zelenu održivost i ovo je prilika da napravimo preokret”, poručio je Prkić, a vijećnici ovog puta amandman nisu prihvatili.

Ipak, najbolje objašnjenje rebalansa proračuna dala je vijećnica stranke Pametno, Natalia Tafra Bazina koja je u svom obrazlaganju objedinila sve primjedbe oporbe.

“Interesantno je da je iznos ukupnog proračuna ovim rebalansom ostao gotovo isti kao i prilikom donošenja proračuna prošle godine u iznosu od 1.102 mil kn. I ove Izmjene i dopune su rezultat PR politike, a nikako realnog i stručnog promišljanja kojim se predstavlja naoko savršeno planiran proračun, ali su unutar njega ogromna pretumbavanja po stavkama. Očito je da se smanjuju svi oni prihodi iz kojih se vidi angažman, organiziranost i rad ove uprave, a povećavaju se porezni prihodi koji su rezultat porezne reforme i povećanja prireza te ostali prihodi koji su u stvari uzimanje ‘dobiti’ komunalnih poduzeća.

Porezni prihodi se planiraju u iznosu od 507 milijuna kuna. Ako se zna da su porezni prihodi u 2015. bili 398 milijuna kuna, a u 2016. i 2017. 422 milijuna kuna, onda je evidentno da su porezni prihodi skoro 100 milijuna kn veći. Postavlja se pitanje opravdanosti povećanja prireza jer po procjenama je povećanje prireza donijelo cca 35 milijuna kuna dodatnih sredstava.

Neovisno o ovolikom povećanju poreznih prihoda, i dalje se planiraju sredstva od prodaje imovine u visini od 48 milijuna kuna iako je ovdje više puta isticano da nema potrebe za prodajom, jer se rashodi pokrivaju iz tekućih prihoda. To očito govori u prilog nerealnom planiranju, pa se ovim virtualnim prihodima pokrivaju virtualni rashodi”, poručuje Tafra Bazina.

Neće se ostvariti do kraja godine ali “služe” da se legalno mogu preuzimati obveze za koje nema pokrića u izvorima. Ista je priča i sa povećanjem ostalih prihoda za 23 milijuna kuna, a koje povećanje se odnosi na povlačenje dobiti komunalnih poduzeća. Bilo bi interesantno vidjeti koji je iznos dobiti po pojedinim trgovačkim društvima.

“Komunalna naknada se planira u iznosu nešto većem od 140 milijuna kuna, ali samo 87 milijuna kuna će se utrošiti za komunalno održavanje Grada. Ostatak će se najvećim dijelom koristiti za gradnju objekata u društvenim djelatnostima, sto je zakonom dozvoljeno, ali se postavlja pitanje : zašto se iz ovoliko povećanih poreznih prihoda nisu pokrivali troškovi izgradnje i rekonstrukcije objekata, već se poseže za komunalnom naknadom u uvjetima kada nam je komunalna infrastruktura u lošem stanju.

Opravdanje da se povećani prirez troši na knjige, održavanje stare gradske jezgre, na socijalne naknade, ne stoji jer se sredstva za socijalne naknade ovim Izmjenama smanjuju za 8 milijuna kuna i manje su nego su bile i u 2016., 2017. i 2018.”, rekla je vijećnica stranke Pametno, ali i obrazložila zašto se na stavci plaća pokazalo smanjenje;

“U obrazloženju se također navodi da se realno rashodi za zaposlene ne povećavaju iako se u Gradskoj upravi iskazuje povećanje rashoda za zaposlene nešto preko 2 milijuna kuna čime se vratio iznos kojim su se plaće smanjile u preraspodjeli. Iako je više puta naglašena ušteda na plaćama, to nikako nije točno jer značajan dio povećanja je prikriven kroz ugovore o djelu, pa je indikativno povećanje rashoda za usluge u Gradskoj upravi u iznosu od 2,4 milijuna kuna, te bi bilo dobro dobiti obrazloženje za ovo povećanje. Sve je ovo vidljivo kroz Ured Grada, Zajedničke troškove upravnih tijela, Rashodi za zaposlene koji se ovim izmjenama povećavaju za 4,6 mil kn. Show me the numbers – rekao bi Gradonačelnik! ”

U komunalnoj izgradnji je sad jasno da je čitav niz projekata planiran nerealno, od 26 projekata održavanja cesta čak za 15 je u rebalansu iznos 0 kn pa je sada očito da od njihove realizacije nema ništa. Velika su smanjenja i u informatici, EU fondovima za čak 44 milijuna kuna i to 11,6 milijuna kuna od EU i 28,6 milijuna kuna za Karepovac. Jedan dio zbog nemogućnost provedbe projekata, a drugi zbog kašnjenja… Što je još tužnije, smanjuju se potpore malim i srednjim poduzetnicima za 1,5 milijuna kuna.

“Bitno je još napomenuti da gradski vijećnici još uvijek nisu dobili izvještaj o izvršenju programa za sport, socijalnu skrb, komunalno održavanje za 2018. Isto tako ni financijske izvještaje za NK Hajduk i KK Split za 2018, a istovremeno trebamo raspravljati o priznavanju ulaganja u dvoranu. Kojim sredstvima su se vršila ta ulaganja, je li napravljen plan ulaganja, je li tražena suglasnost Grada prije početka radova? Nitko nije protiv, ali je dobro imati sve informacije jer se postavlja pitanje zašto se sad traži refundacija, zašto nije odmah, da li su to iznosi koji su sadržani u 6 mil kn koje Grad daje svake godine..? Nisam uspjela pronaći gdje je prikazan trošak zakupa za zemlju na Kopilici. Zanima me plaća li Grad svaki mjesec zakup i ako je, koliko je dosad platio za projekt Kopilica? Trošak zakupa i izvedenih radova i metroa. Primjedbe formalne naravi”, poručuje Tafra Bazina upozoravajući ujedno na brojne greške nastale pri pisanju rebalansa

“Pročelnik bi morao prije slanja na GV dobro pogledati materijal jer sve drugo je za mene nepoštivanje vijećnika. Sve u svemu, greška kao rezultat nepažnje i pristupa ‘brzo i lako ćemo’. Proračunski korisnici nisu radili izmjene i dopune, jer im je to, prema njihovim riječima bilo onemogućeno, ali ne zato što im izmjene nisu trebale, što je očito i iz podataka o šestomjesečnim izvršenju, kada su mnoge stavke potrošene iznad plana ili nisu uopće planirane.”

Vijećnik Ante Čikotić iz MOST-a rekao je da je dizanje ruke za rebalans proračuna jednako dizanju ruke za financiranje sanacije Marjana, jer se upravo u rebalansu ta stavka povećala sa 2 na 8 milijuna kuna.

“Rastu prihodi od poreza za čak 30 milijuna kuna, a od aktivnosti koje se očekuju od Gradske uprave ne”, poručio je SDP-ovac Joško Markić. U dokumentu je navedeno da se na prihodnoj strani proračuna promjene u jednom dijelu odnose i na smanjenje prihoda za EU projekte. I to za više od 11 milijuna. Oni su na razini manjih gradova sa značajno slabijom logistikom.

“Cijeli proračun ove službe je 26 milijuna, a npr. grad Trilj će iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava dobiti 22 milijuna. Obzirom da se u Gradu zaposlilo više novih osoba za rad na EU projektima, a ostvarenje proračuna je tek 60% lani planiranog, mislim da je navedeno znak da nešto o ovoj službi ne funkcionira zadovoljavajuće te da treba težiti promjenama sadašnjeg, očigledno neučinkovitog, rada. I za rashode je vidljivo da padaju na dvije vrlo bitne stavke – smanjenje socijalnih naknada i smanjenje rashoda za investicija.

Stoga će ovim rebalansom sredstva Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima biti na tek 80% početno planiranih. Posebno je zabrinjavajući ovaj pad rashoda za investicije jer se investicijama otvara put novim investicijama i stvara ozračje u kojem je dobro poslovati, a što vodi daljnjem gospodarskom rastu. Stoga predloženo neću podržati jer svima treba biti jasno da aktivnosti sadašnje gradske Uprave nisu niti razvojne niti dovoljno socijalne, a što je zorno vidljivo iz temeljnog gradskog dokumenta, a to je Proračun”, poručio je Markić.

“Prošlo je 28 mjeseci ove vlasti, a još nema slika uređenoga Žnjana kako se i obećavalo”, kaže HSLS-ovac Tonći Blažević, te dodaje kako ne vidi svrhu ulaganja dodatnih 2 milijuna kuna u tvrtku UNIST.

“Glasanjem za ovaj rebalans proračuna napravili smo prvi korak prema kupovini te firme, radi se od 3 milijuna kuna poreznih obveznika i mislim da to nije dobar potez , a nisu u pitanju nimalo mali novci. Još nešto sam primjetio, a što nitko nije spomenuo je smanjenje za reciklažna dvorišta sa pet milijuna kuna na dva milijuna kuna”,  kaže Blažević i dodaje da bi se trebalo prvo pozabaviti s malim problemima , a onda razmišljati o Masterplanovima, te dodao da ovakvom rebalansu podršku ne može dati.

Komentiraj