gradsko vijeće

Pametno upozorava na sve veći komunalni nered i na mini Karepovce u svakom kotaru

Sve veći komunalni nered primjećuje se na svakom dijelu grada Splita. U većini gradskih kvartova već neko vrijeme stvaraju se divlji deponiji s građevinskim otpadom, upozorila je na to tijekom aktualnog sata Gradskog vijeća Kristina Vidan, vijećnica stranke Pametno i potkrijepila fotografijama koje se svakodnevno mogu vidjeti na stranica društvenih mreža.

“Kako ćete i kada riješiti gomilanje građevinskog i komunalnog otpada na ulicama grada Splita. Svi smo svjedoci da je stanje sve gore, a da grad Split i Čistoća ne poduzimaju ništa po tom pitanju. Zašto se ne primjenjuje odluka o prikupljanju otpada i zašto se korisnicima koji proizvode više otpada ne odvozi i ne naplaćuje više, nego se čeka da se to smeće gomila oko kontejnera. Zašto se ne naplaćuju kazne za ostavljanje otpada na javnim površinama? Zašto se više u gradske kotareve ne donose kontejneri za glomazni otpad? Dokle ćemo tolerirati da nam po kotarevima nastaju mini Karepovci?”, pitala je Vidan i dodala da je Gradsko vijeće u siječnju prošle godine usvojilo odluku o načinu prikupljanju miješanog komunalnog otpada koga se do danas ne primjenjuje.

Glavni gradski komunalac Damir Ordulj kaže kako nije točno da se ništa ne radi.

“Ima desetak dana da se počeo odvoziti građevinski šut sa tih ilegalni deponija, a odvozi se na način da komunalni redari obilaze kotareve, daju nalog Čistoći koja prikuplja taj šut i odvozi ga u Plano. Problem je što se prima odvojeni građevinski otpad, a u vrećama ima svega i onda moramo odvajati taj šut na kamionima i to dugo traje. Nastaviti ćemo to raditi i dalje iako ide sporije nego što smo se nadali. Što se tiče krupnog otpada, mene je ovdje sada iznenadilo, jer sam i jučer bio u kontaktu sa direktorom Čistoće. Ne znam za tu odluku da se više ne nose kontejneri za glomazni otpad. Ako vam treba imate broj, naručite i kontejner vam dođe”, kaže Ordulj.

Vidan kaže kako nije zadovoljna odgovorom, te kako nitko ne može biti zadovoljan trenutnim stanjem u gradu. Čistoća je prije imala raspored po kojem se dovozio kontejner za glomazni otpad po kvartovima, a li to se ukinulo i sada se otpad prikuplja kamionom i to s lokalcija koje nisu navedene na stranicama, kaže Vidan.

“To je dovelo do ovoga da imate ove Karepovce, jer jednom kada su ljudi dobili upute da ostavljaju svoj glomazni otpad pored kontejnera, oni se ne pridržavaju navedenih datuma već to ostavljaju svaki dan. Kada se jednom stvori ovako nagomilan građevinski otpad uskoro na toj hrpi se ostavlja i miješani komunalni otpad. Ako vidite da neka metoda ne poboljšava, već pogoršava stanje bilo bi dobro da se to mijenja i da se nešto poduzme, a ne da se slegne ramenima”, kaže Vidan i dodaje kako bi pročelnik i Čistoća trebali osmisliti neki drugi model koji bi bolje funkcionirao.

Komentiraj