Problemi na splitskoj peškariji

Prioritet splitskim ribarima!

Dati prioritet splitskim ribarima na bancima u zatvorenom dijelu ribarnice. To je ono što u novonastaloj situaciji na splitskoj peškariji traži Ceh za ribarstvo akvakulturu i poljodjelstvo, Udruženja obrtnika Split od koncesionara ribarnice, tvrtke Hippos, rekao je nakon danas nakon održanog izvanrednog sastanka Ceha njegov predsjednik, Antonio Šunjić.

Sastanak je održan nakon odluke tvrtke Hippos o zatvaranju vanjskog dijela ribarnice, a na traženje Veterinarske inspekcije, koja je donijela zaključak, da ovaj prostor ne zadovoljava minimalne tehničke uvijete za rad.
„Odluku je donijela Veterinarska inspekcija, bez suradnje s ribarima, koja je tržnice Hippos upozoravala već neko vrijeme da ne ispunjavaju minimalne tehničke uvijete za prodaju na otvorenom. Mi kao ribari koji prodajemo na vanjskim štandovima, djelomično smo bili upoznati s ovom odlukom, ali ne u potpunosti“, kaže Antonio Šunjić u svojoj izjavi za Radio Split i dodaje kako su tržnice Hippos već nekoliko puta u posljednjih dvije godine dobivala upozorenje da se na tom području neće moći obavljati prodaja, te da će biti nužno ispuniti minimalni tehnički uvjeti.

„Međutim, oni kao koncesionari to nisu napravili i sada je po Zakonu o veterini zabranjena prodaja. Minimalni tehnički uvjeti su ono što smo tražili još prije tri godine, a to je donošenje ledomata na vanjski prostor ribarnice, da se na štandovima mora nalaziti led, da riba mora biti u hlađenom prostoru. Udruženje obrtnika je željelo financirati jedan od velikih ledomata, međutim to se nije uspjelo realizirati.

Na prostoru unutar ribarnice ledomat je iznajmljen jednoj privatnoj tvrtki, on je mali i ne može pokriti zahtjeve ribara“, dodaje Šunjić i ističe kako je to sve prošlo i ništa se nije dalje napravilo. Sada je sve došlo na naplatu, a uz sve nabrojene nužno je osigurati i sanitarni čvor i prostorije u kojoj će riba stajati na određenoj temperaturi prije same prodaje.

Od danas zabranjena prodaja ribe na otvorenom na splitskoj ribarnici, galebovi neće više krasti srdele

„Tko je tu odgovoran, ne želimo ulaziti. Tržnice Hippos su napravile onoliko koliko su mogle sredstvima kojima su raspolagali. Oni su samo koncesionari, a Grad Split je koncesionaru trebao omogućiti te minimalne tehničke uvjete, tako da bi on nama mogao izdavati te štandove„, ističe Šunjić.

Situacija je složena. Osim ispunjavanja tehničkih uvjeta, novi pravilnik o prodaji nalaže da objekti za prodaju ribe moraju imati HACCP broj, pa se to sve ne može riješiti odjednom. Ni unutrašnjost ribarnice nije idealna, ona se nalazi u staroj gradskoj jezgri , njezino postojeće stanje se ne može mijenjati. Ona ispunjava minimalne tehničke uvjete, tu se može prodavati, ali štandovi su mali i nedostatni za svu ponudu.

„Rekli su kako smo svi dobili prostor za prodaju ribe unutar ribarnice i to je točno, ali on je tako mali da brod koji lovi 17 vrsta ribe morati svoju ponudu složiti na štand gdje stanu četiri kašete ribe. On je mali i ne zadovoljava naše uvjete. Mi kao ribari tražimo da se unutar gradske ribarnice stavi prioritet za ribare grada Splita i okolice naspram ostalih, jer tu dolaze ribari iz Šibenika, Zadra, Dubrovnika i Korčule, sve dok se ne riješi problem vanjske prodaje. Na vanjskom prostoru tražimo od grada Splita i koncesionara tvrtke Hippos da se po kratkom postupku obave postupci koji će tom prostoru osigurati minimalne tehničke uvijete, te da nam se omogući tamo prodaja“, dodaje Šunjić i dodaje kako do nove godine neće biti problema oko prodaje, ali nakon toga dolazi do izlova sitne plave ribe i tada će biti velikih problema, jer prostora nema.

S gradom Splitom ribari još nisu razgovarali, ali će preko Obrtničke komore sa svima nadležnima stupiti u kontakt i iznaći potrebno rješenje. Ribari upozoravaju i kako je nužno s ribarima biti u kontaktu, jer da se to radilo do danas onda se prije pola godine, kada se znalo da vanjski dio ribarnice ne zadovoljava uvjete, ne bi u unutrašnjem dijelu najbolje štandove podijelilo trgovcima i veleprodaji.

„Sada je ribar tom preprodavaču prisiljen prodati ribu po minimalnim cijenama, jer on ima tu pravo prodaje. Mogao bi proraditi i dišpet od strane ribara“, upozorava Šunjić, te dodaje kako je vanjski dio ribarnice osim tradicije u posljednjih nekoliko godina postao i turistička atrakcija, pa bi i grad Split trebao shvatiti važnost ovog prostora.

Komentiraj