Vrijednost radova je skoro 1,9 milijun kuna

Radovi na Putu Iza Nove bolnice blokirani su zbog vlasnika nekretnine neotkupljenog objekta na toj trasi

Kada će se krenuti s radovima čišćenja objekata sa trase Put iza nove bolnice još uvijek se sa sigurnošću reći, a sve ovisi o odlukama Općinskog suda, rekao je pročelnik službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima.

Jurica Vojnović odgovarajući na pitanje vijećnika tijekom aktualnog sata Gradskog vijeća.

Naime, vijećnik SDP-a Joško Markić istaknuo je kako je gradonačelnik krajem svibnja 2019. donio Odluku o odabiru tvrtke Građevno Zec za poslove rušenja derutnih i napuštenih objekata na trasi Put Iza Nove bolnice.

“Vrijednost radova je skoro 1,9 milijun kuna. Rješavanje ovog problema je bitno zbog nastavka gradnji pristupnih cesta KBC-u i olakšanja pristupa vozila Hitne medicinske pomoći splitskoj ginekologiji i onkologiji.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. lipnja 2019. donesen je Zaključak kojim se u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2019. odobrava rušenje tih objekata. Cijeli posao je trebao biti završen do kraja rujna 2019., ali još nije niti započeo. Je li ovo još jedan primjer lošeg planiranja i realizacije ili ima neki drugi razlog odgode?”, pitao je Markić.

Vojnović je istaknuo kako je 19 srpnja prošle godine potpisan ugovor s izvođačem i to nakon provedene javne nabave, a u sklopu tog ugovora imao je zadatak obaviti po sistemu ključ u ruke.

“On je trebao napraviti projekt, čišćenje prije rušenja, zaštitu preostalih objekata , jer nisu svi otkupljeni i otklanjanje i odvoz materijala, kao i uređivanje površina. Sve je to bilo dogovoreno i od svega je napravljen samo projekt , ali rušenje na terenu nije počelo iz razloga što je jedan od susjeda čiji objekt nije otkupljen i predstavlja dugogodišnji problem sa rješavanje imovinsko pravnih poslova”, potvrdio je Vojnović.

Naime taj isti vlasnik je u lipnju poslao zahtjev za osiguranje dokaza i to se dogodilo prije potpisa ugovora sa izvođačem, kada je bila raspisana javna nabava, koju je taj isti poduzetnik pročitao.

“Nakon toga je Općinskom sud u Splitu predao zahtjev za određivanje privremene mjere na nekretnini, a to znači zabranu radova uz prijetnju kazne i izvođaču i gradu Splitu, kao pravnom subjektu. Zbog toga smo odlučili ne ulaziti u taj rizik , postupak još uvijek traje .”

Bile su dvije rasprave, napravljeno je sudsko vještačenje i sada predstoji odluka suda, nakon koje, ako bude povoljna za grad Split, započinju radovi, jer su za njih potpuno spremni već pola godine, kaže pročelnik Vojnović.

Komentiraj