na sjednici GV

Splitski gradonačelnik: “Nikada se više bezvlašće i nered na Žnjanu neće dogoditi”

Aktualni sat splitskog Gradskog vijeća otvorio je mnoge teme od uređenja Žnjana, do potpornog zida u Bračkoj ulici, ali i o prometnoj infrastrukturi na Žnjanu i Pazdigradu koja je nedavno uzrokovala jednu prometnu nesreću sa smrtnim završetkom.

Vijećnik Sani Mardešić iz stranke Pametno upozorio je da je već došao početak listopada, a uređenje žnjanskog platoa nije niti započelo, iako je najavljeno da bi trebalo biti završeno do idućeg ljeta.

“Građani prigovaraju zbog nereda između trenutnih koncesionara, ali i zato što se ovo ljeto ništa novo nije napravilo. Većina građana ne vjeruje da će se tamo išta urediti. Ako sljedeće ljeto bude ista situacija, prijeti nam mogućnost da opet imamo višegodišnju zapuštenost platoa. To bi bilo tragično, kako za vlast, tako i za građane, ali i za nas vijećnike”, kazao je Mardešić i zatražio da mu se dostavi terminski plan za uređenje platoa, te da mu se odgovori kada se planira dovršetak uređenja, te kako bi trebao izgledati sljedeće sezone i koliki će biti trošak radova?

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara rekao je kako ova tema zaslužuje Tematsku sjednicu koja će se vjerojatno i održati nakon što tvrtka Spalatum DMC dobije koncesiju na prostoru Žnjana.

“Nema nereda među koncesionarima, jer su oni regulirani. Nered je vladao prije kada je bilo nesređeno pomorsko dobro, a to tišti cijelu obalu, jer manji koncesionari stvaraju probleme na koje ne možemo utjecati. Sa dobrim projektom Pomorsko je dobro i tu se uvodi red i ovo ljeto smo nekoliko puta intervenirali zajedno s Lučkom upravom, kako bi stanje doveli u zadovoljavajuću situaciju. Gradske plaže se čiste i uređuju i na zadovoljavajućoj su razini zahvaljujući tvrtki Spalatum DMC i Splitska obala, plaže se dohranjuju, a nije bilo ni izlijevanja fekalija iz nelegalnih kafića”, rekao je splitski gradonačelnik, ali i odlučno dodao.

“Nikada se više bezvlašće i nered na Žnjanu neće dogoditi. I ja jedva čekam kada će se aplicirati ono što je ovo Gradsko vijeće na naš prijedlog i učinilo, a to je DPU Žnjana koji je postao osnov za raspisivanje natječaja i odabir projektanta. Ugovor je potpisan, krenulo je projektiranje i mora biti dovršeno nadam se do kraja godine, a tada će biti napravljen precizan terminski plan, koji će odrediti faze i financiranje. Do sljedeće godine kreće izgradnja lungo mare šetnice, infrastrukture prometnih pravaca i uređenje plažnog dijela, a izgradnja garaže i veći zahvati će sigurno trajati. Izrađena je Studija i zatražena je koncesija od strane Spalatum DMC-a za cijelo područje, a govorimo o 100 tisuća kvadrata”,  poručio je Krstulović Opara i dodao kako je to još jedan javni prostor vraćen građanima.

Sanacija potpornog zida u Bračkoj ulici zabrinula je Kristinu Vidan iz stranke Pametno, posebno nakon pisanog odgovora pročelnika za komunalu Damira Ordulja koji je odgovorio da će “nastojati” u dogovoru s drugim gradskim odjelima pristupiti izradi projektne dokumentacije, a nakon toga i sanaciji zida, te da je zbog nesigurnosti s te strane nogostup za pješake koji je u izgradnji izmješten južno.

“Znači li to da pročelnik smatra kako je sigurno ako se zid sruši na auto, motoristu, biciklistu, ali pješaci bi mogli nastradati smrtno pa se njih izmješta južno?! Zar ne bi trebao postojati prioritet kad su u opasnosti ljudski životi i zar se ovakve situacije ne bi trebale rješavati hitno, a ne nastojanjima? Cijela zemlja se smije našim privremenim rotorima, a sad ćemo dobiti i cestu s privremeni nogostupom koji će zbog nesigurnosti biti izgrađen malo s južne, malo sa sjeverne strane ceste. Mi smo grad s kozjim cestama bez uporabne dozvole, a koje zato što nemaju dozvolu ne saniramo, ne postavljamo zaštite i time vlastite građane, koji nemaju kud nego voziti se i hodati njima, izlažemo svakodnevnoj pogibelji. Svjedoci smo i nesreće sa smrtnim ishodom na jednoj od takvih prometnica bez uporabne dozvole. Stoga vas molim da prekinete s takvom praksom, da sanaciji zida u Bračkoj ulici pristupite što prije, da utvrdite i ostale po život opasne točke na prometnicama bez uporabnih dozvola, te da sanirate što prije”, pitala je Vidan.

Pročelnik Damir Ordulj bio je vrlo kratak, rekao je da se za ovu sanaciju treba imati sredstava, potreban je projekt sanacije, a za to treba raspisati javni natječaj, treba obaviti radove, a za što opet treba natječaj.

“Predmetni zid nije bio u planu održavanja ove godine. Napraviti ću sve da ovaj projekt uđe u plan investicijskog održavanja iduće godine. Ako uđe u plan, provest će se potrebna procedura”, rekao je Ordulj koji je odgovarao i na pitanje o uređenju Vukovarske, koja bi po njegovim riječima trebala biti završena za desetak dana.

“Ostali su još neku radovi asfaltiranja kolnika. Rekonstrukcija ulice je iz plana investicijskog održavanja. Do kraja godine čekamo potpisivanje ugovora s izvođačima te bi se trebala dogoditi rekonstrukcija Starčevićeve, Matoševe, Gajave te Put Trstenik. Nadam se da će sljedeće godine biti izdvojena veća sredstva jer postoje brojne ceste koje bi se trebale urediti. ”

Vijećnica i predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak također je podsjetila na nedavni tragični događaj gdje je u prometnoj nesreći poginula jedna osoba u automobilu koji se survao s ulice Put sv. Lovre .

“Je li se trebala dogoditi jedna ovakva nesreća pa da gradska uprava postane svjesna tragedije od prometne infrastrukture na Žnjanu i Pazdigradu, tim ‘elitnim kvartovima’ u prvoj zoni i s najvećom stopom komunalnih naknada i doprinosa? Koliko je to elitni kvart pokazuje upravo ova dvosmjerna ulica, u stvarnosti uski ‘kozji put’ koji prolazi ispod župne crkve, uz dječji vrtić i na tom dijelu nema ogradu koja bi bila zapriječila ovakvu nesreću. Gradski kotar je upozoravao ranijih godina na ovu opasnost, predlagao je pretvaranje ove ulice u jednosmjernu i požurivao rješavanje cjelokupne prometne infrastrukture cijelog kotara koja nije primjerena jednom europskom gradu. Hoće li ova ulica konačno dobiti ogradu i kad? Planirate li je pretvoriti u jednosmjernu ulicu? Molim vas detaljan izvještaj o statusu realizacije Lovrinačke ulice do njenog spoja na Bračku ulicu. Molim vas detaljan izvještaj o statusu Bračke ulice od budućeg spoja s Lovrinačkom ulicom.”

Dogradonačelnik Nino Vela istaknuo je kako su svi zabrinuti za sigurnost korištenja neadekvatnih prometnica, a davno je definirano da je kotar Žnjan kotar slijepih ulica.

“Život ide i događaju se ovakve nesreće. Žao mi je da se dogodila nesreća. Davno je predlagano da bi takve ulice trebale biti jednosmjerne, samim time bi bilo manje konfliktnih točaka, no to je jedina cesta i nemoguće je da postane jednosmjerna dok se ne izgradi obližnja cesta, a ona bi se u dužini od 100-tinjak metara mogla izgraditi sjedeće godine. Tada će stupiti nova regulacija na snagu. Slažem se da je to nužno, no trenutno druga prometnica ne postoje. Trenutno je izvlaštenje u tijeku, a realizacija projekta trajat će nekoliko mjeseci. Tada ćemo moći organizirati sigurniji promet s manjom mogućnosti ovakvih nesreća. Što se tiče ograda, ceste bi sadržavale svu potrebnu opremu. Što se tiče Lovrinačke ulice, nužan je spoj Lovrinačke i Bračke i na tome radimo. Bračka je jedna od najvećih avenija grada Splita. Radi se o velikom zahvatu, a ima još puno posla ne samo u financijskom smislu nego i vremenski. Nadamo se da ćemo do kraja godine imati konkretne podatke i postaviti konkretne hodograme kada bi se veliki zahvati mogli realizirati”, poručio je dogradonačelnik.

Komentiraj