I nitko im ne može ništa

Splitska udruga izigrala roditelje djece s poteškoćama u razvoju: Ni predsjednica ni tajnica koje provode terapiju nemaju licencu za rad?

Možete li zamisliti kakav je osjećaj kada imate dijete s teškoćama u razvoju? Cijeli svijet vam se ruši, želite pomoći svom djetetu na sve moguće načine, proradi u vama neka skrivena lavovska snaga.

A sada zamislite da netko iskoristi i vas i vaše, dijete za svoj osobni interes? E tada bi se ta lavovska snaga usmjerila u smjeru zaštite kako svoga djeteta tako i druge bolesne djece od ovakvih osoba. Upravo to je napravila Tea Carić majka male Lorelei Planjar iz Staroga Grada na Hvaru .

Ali kako bi vam stvari bile jasnije idemo iz početka. Lori kako je zovu iz milija, rođena je 12. lipnja 2014. u rodilištu splitske bolnice. Sretnim roditeljima, Tei Carić i Đoniju Planjaru, na dan poroda rečeno je kako je s bebom sve u najboljem redu, ali je ostavljena na Neonatologiji jer se sumnjalo na običnu infekciju. Međutim, dan poslije uslijedio je pravi šok. Lori je dijagnosticirana tetralogija Fallot, prirođena srčana mana.

Nećemo vam nabrajati što je sve prošla ova obitelj, od operacija u Austriji do borbe s hrvatskim sustavom koji im kao ni većini djece nije želio pokriti ni dio troškova liječenja, ali to je sada sve iza njih jer je Lorelei sada velika i živahna curica. Ipak ono što je slijedilo u vremenu oporavka ono je što je Teu kao majku nagnalo da digne svoj glas i da se pobuni zbog nepravde.

Naime, mala Lori je neko vrijeme kasnila u razvoju, a ni nakon drugog rođendana nije puno govorila.

“Znala sam da nije autizam, ali kako nije govorila odlučila sam da potražim logopeda koji će joj pružiti stručnu pomoć”, kaže nam Tea i sama liječnica u Domu zdravlja u Starom Gradu na Hvaru, trenutačno specijalizantica interne medicine u KBC-u Split. Suprug Đoni je, s druge strane, liječnik opće medicine u Starom Gradu.

Udruga Naš svijet u početku je izgledala kao najbolje rješenje

Na savjet svoje prijateljice Tea je odlučila potražiti pomoć i put je naveo u Centar Naš svijet. Rehabilitacijski centar Naš svijet iz Splita brine o djeci s različitim razvojnim teškoćama. Osnovan je u cilju promicanja, razvitka i unapređenja rada s djecom s teškoćama u razvoju.

“Tada sam prvi put upoznala Ivanu Skuzin koja se predstavila kao defektologinja koja mi je savjetovala kako će ona raditi s mojim djetetom, jer logopeda treba tražiti tek kada dijete progovori i ako ima mane u govoru. Lori je počela dolaziti u Udrugu i tamo je na terapije odlazila pune dvije godine dok nije krenula u vrtić”,  kaže mama Tea.

Promjena nije bilo, a Lori je tek počela napredovati nakon što je u vrtiću počela odlaziti kod profesora Dragana Lisice, logopeda predškolskog uzrasta, inače poznatog logopeda Dječjih vrtića’Cvit Mediterana.

Tea kaže kako nikada nije sumnjala u rad udruge ni njihove zaposlenike, upoznala je i predsjednicu Katiju Borčić i sve joj se činilo u redu, ali to je zapravo bio početak jedne duge priče koja još traje.

“U jednom slučajnom razgovoru među mamama čula sam kako netko spominje kako postoji fakultet u Međugorju te da se tamo školovala Ivana Skuzin naša defektologinja. Zamolila sam prijateljicu da provjeri i doznala nešto što me šokiralo. Osobe koje završe taj fakultet nemaju priznatu licencu za rad u Hrvatskoj.”

Dakle predsjednica Centra Naš svijet Katija Borčić , ali i tajnica Ivana Skuzin zapravo su odgojiteljice i senzorno integracijske pedagoginja, što im daje mogućnost prepoznavanje bolesti , ali ne i liječenja. Ivana Skuzin završila je defektologiju u Mostaru, ali sa svojom diplomom nema pravo na rad u Hrvatskoj jer joj ona nije priznata. Naime, kako bi mogla raditi potrebno je da položi razliku 15 predmeta, a ona je položila tek polovinu što je ustvrdio inspekcijski nadzor.

“Uvidom u evidenciju postupaka za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koje ova Agencija obavlja u svrhu omogućavanja pristupu tržištu rada, utvrdili smo da je gospođa Skuzin stekla svoju inozemnu kvalifikaciju na akreditiranoj privatnoj instituciji u BiH. Povodom zahtjeva dotične za priznavanje njezine stečene inozemne kvalifikacije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje je stranci izdala pozitivno rješenje 2014. godine.

Nadalje, prema našoj evidenciji, gospođa Borčić nije podnijela zahtjev za priznavanje inozemne kvalifikacije ovoj Agenciji (Nacionalnom ENIC/NARIC uredu).

Uz gore navedeno moramo napomenuti da rješenje o priznavanju koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje po provedenom postupku ne predstavlja ujedno i dozvolu za rad u reguliranoj profesiji(pa tako ni u predmetnoj profesiji). Naime, prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, sve osobe koje žele pružati usluge obavljanjem određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj, a stručnu kvalifikaciju su stekle u inozemstvu, dužne su se obratiti nadležnom tijelu (profesionalne udruge (komore) ili nadležna ministarstva) koje odobrava pristup obavljanju određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Iz svega navedenog jasno proizlazi da osoba, samo s rješenjem o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, ne može obavljati rad u reguliranoj profesiji u RH, te Vas stoga ljubazno molimo da se za daljnje informacije obratite nadležnom ministarstvu odnosno nadležnoj komori.“ Poručuju iz Agencije za visoko obrazovanje, a jednako zaključuju u ministarstvu obitelji i socijalne politike koji dodaju kako Ivana Skuzin ne može raditi kao defektolog jer za to nema licencu.”

Unatoč svemu navedenom Borčić i Skuzin osnovale su Rehabilitacijski centar kako navode da bi djeci omogućili adekvatne terapije i zato što većina mališana ostane izgubljena u sustavu. Okupile su oko 50 članova, dobile su prostor od grada koji je bio u derutnom stanju, roditelji su financirali uređenje, ušle su u proračun grada i županije, a i roditelji su sa svojim članarina pomogli financiranju njihovih plaća. I nitko nikada nije provjerio kakve diplome imaju da rade s bolesnom djecom, a kako kažu i u ministarstvu i u Agenciji za razvojnu edukaciju nemaju one koje su potrebne. Dakle imaju samo potvrdnice koje se kvalificiraju kao diplome, što bi u ovom slučaju značilo da terapije djece s posebnim potrebama rade tete u vrtiću, a ne stručne osobe koje su njima potrebne.

Roditelji financirali rad udruge i godišnje odmore

Kada je shvatila da je dvije godine svoje dijete vodila kod defektologa koji to nije Tei se zamračilo, shvatila je da su i ona i njena kćerka prevarene, jer su ‘prve tri godine najvažnije’ u životu djeteta i Lori je trebala prava skrb.

“Tada je počela moja borba da svi doznaju što se tamo radi, ne trpim prevare, a posebno kada su u cijelu priču uključena djeca s posebnim potrebama. Obratila sam se svima, od grada, županije, ministarstva zdravstva, financija, Agenciji za razvojnu edukaciju, DORH-u, policiji i znate što sam otkrila, nitko nije odgovoran za udruge. Samo se osnuju, a kad je problem muko moja pređi na drugog. Svako pere ruke”, kaže ova hrabra mama i dodaje kako je s predstavnicima udruge pokušala razgovarati na normalan način, ali da to nije dalo nikakve rezultate.

“Ja sam mogla mirno otići, ali želim zaštiti svu djecu koja mogu biti njihove žrtve s posljedicama sutra od nestručnog rada. O naknadama za njegu da ne pričam. Pa zamislite kako je roditeljima davati zadnju kunu za svoje dijete lopovima”, kaže Tea i dodaje da Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora poručuje kako roditelji u Centar Naš svijet vode na vlastitu odgovornost.

A daju roditelji i to oko 500 kuna mjesečno u što je uključeno plaćanje logopeda kojeg zapravo nema plus članarina. Zamislite apsurda, roditelji plaćaju i ona tri mjeseca ljeta kada njihova djeca ne dolaze u udrugu jer su Ivana i Katija na godišnjem odmoru, ali kako u jednoj poruci predsjednica udruge poručuje roditeljima’i oni trebaju odmor’, ali ne znači da bi zato trebale ostati bez plaće.”

Udrugu može osnovati tko želi, nitko ništa ne provjerava

Diana Luetić, županijska pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb kaže nam kako su u ovoj godini ukinuli financiranje ove udruge dok se situacija dobro ne provjeri. Dodaje kako je poslala upit na sve nadležne institucije kako bi doznala tko je u Hrvatskoj zapravo odgovoran za rad udruga, odgovor još nije dobila.

To znači da udrugu na ovaj način može osnovati tko želi, odlučite se naime za ono na što su ljudi najosjetljiviji, kao na primjer djecu i ako su još bolesna to je bonus, zatražite na toplu ljudsku priču financiranje od grada i županije, a ako još dobijete i prostor to je dodatni bonus.

Ovoj udruzi i grad Split je nakon brojnih upozorenja ukinuo financiranje, ali im nije oduzeo prostor iako je Tea Carić upozoravala da nije u redu da u njemu boravi udruga koja ne pruža nikakvu skrb za bolesnu djecu.

Dodajmo i kako je Udruga Naš svijet povezana i sa Slavenom Vujićem, javnosti poznatijim i kao “tata Slaven”, protiv kojeg je početkom ove godine podignuta optužnica bog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Tereti ga se da je kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge za pomoć djeci sa senzornim poremećajima iz Zagreba i druge udruge za pomoć djeci i mladima s teškoćama u razvoju iz Igrišća pozivao na uplatu dobrovoljnih priloga na račun udruga.

– Po obavljenim uplatama dobrovoljnih priloga fizičkih i pravnih osoba i drugim priljevima na račun, prvookrivljenik je, ovlašten za raspolaganje sredstvima na računima navedenih udruga, a u namjeri pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti za sebe i druge, a ne za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti udruga, s računa udruga podizao i zadržavao za sebe novčane iznose, obavljao plaćanja u svoju korist korištenjem bankovnih kartica udruga te na ime navodnih pozajmica podizao i zadržavao za sebe novac. Ujedno je, tereti ga se, neosnovano isplaćivao na račun okrivljene pravne osobe novac nakon čega je drugookrivljenik kao direktor te okrivljene pravne osobe, u namjeri da prikrije opisanu neosnovanu isplatu sredstava na račun navedenog trgovačkog društva, sastavio račune u kojima je neistinito naveo da je to društvo dvjema navedenim udrugama prodavalo raznu robu – navodi se u optužnici.

Slavena Vujića se tereti da je opisanim radnjama oštetio prvu udrugu za iznos od 218.086,49 kuna, a drugu udrugu za iznos od 205.694,52 kuna.

Poslali smo i upit Centru Naš svijet te i od njih čekamo odgovor.

Komentiraj