Nekad ponos socijalističke ekonomije, danas oronula zgrada

Uskoro počinje uređenje bivše Stande

Uskoro bi mogli ugledati uređenu zgrade Stande kojoj bi se napokon, poslije više od deset godina čekanja mogla naći i svrha.

Naime, ministarstvo pravosuđa napokon je pokrenulo postupak rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene zgrade Stande u što će se uložiti 56,2 milijuna kuna.

Zgrada u kojoj je nekada trebao obitavati Općinski sud možda napokon i dobije tu namjenu. Naime, za vrijeme vlade Ive Sanadera, tadašnja ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt zamijenila je sa Željkom Kerumom robnu kuću Standa za zgradu bivše vjenčaone. Ministarstvo nije znalo što bi s tim prostorom , a poduzetni Kerum u njemu je vidio idealnu poziciju za otvaranje hotela.

I dok je Kerum na ovom poslu profitirao, ministarstvo se dobro opeklo sa zgradom Stande za koju se pokazalo da uopće ne odgovara kao objekt u koji bi se smjestio sud pa je proteklo desetljeće služio isključivo kao garaža, skladište i arhiv. Prije četiri godine tadašnji ministar pravosuđa SDP-ov Orsat Miljenić kazao je kako za preuređenje Stande nema novca, a i da ima, ne bi ga na nju trošio jer je zgrada premala za potrebe suda.

Sadašnji ministar pravosuđa HDZ-ov Dražen Bošnjaković odlučio je, pak, reaktivirati ideju staru 15 godina i u nekoj perspektivi sud u Splitu ipak smjestiti u Standu i obližnju zgradu HEP-a. Izgledno je kako je ova ideja napokon došla do početka realizacije.

Tehnički opis sastavni je dio glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene postojeće zgrade robne kuće sagrađene na čestici zemlje broj 9062/5 i 9062/4, k.o. Split , katastarski plan broj 37, tako da se dogradi dio prizemlja i zgrada redizajnira i prenamjeni u zgradu Općinskog suda.

Predviđena je adaptacija unutar postojećih gabarita uz dogradnju dijela prizemlja. Također je važno napomenuti da je predviđeno i rušenje pojedinih nosivih betonskih elemenata i čelične konstrukcije kao i otvaranje vertikalnih proboja na vanjskom zidu pročelja tj. otvaranje novih prozora kao zatvaranje postojećih rupa u ploči 1. i 2. poda.

Površina građevine:
BRUTO BEZ KOEFICIJENTA (m2)
PRIZEMLJE 1.694,0m2
1.POD 1.800,0m2
2.POD 1.800,0m2
NADGRAĐE 62,0m2
UKUPNO 5.346,0m2

Komentiraj