Oznake su loše?

Vozači koji izlaze s Obale Lazareta uporno krše pravila i voze zabranjenim smjerom

Parking na Rivi zasigurno je najskuplji u gradu Splitu.

Ali ako želiš parkirati u samom centru grada, tik do rive, plati pa se rugaj. Tako bi nekako poručili vlasnicima limenih ljubimaca koji se žale na cijenu parkinga na toj lokaciji.

Ali pustimo sada to, tema je sasvim drugog smjera. Naime, automobili, odnosno vozači koji izlaze sa spomenutog parkinga trebali bi, po svim pokazivačim smjera, znakovima, ucrtanim strelicama,…s parkinga izaći desno, preko trajektne luka pa dalje kuda hoće. Međutim, još uvijek ima onih vozača koji s parkinga uredno skreću lijevo.

Foto: Splitski dnevnik

Podsjetimo, prometna regulacija se izmijenila, promet kroz Zvonimirovu i Domagojevu obalu je jednosmjeran. Oni koji dolaze s Obale Lazareta (parkinga), ne mogu skrenuti lijevo prema Poljani kneza Trpimira, odnosno Zagrebačkoj ulici već moraju preko Obale kneza Domagoja (trajektne). I to je cijela filozofija.

Vozači ne znaju čitati znakove ili ih svjesno krše, to neka ostane na vama. Mi ćemo samo napomenuti da u sat vremena barem pet automobila skrene u suprotan smjer,a a o tome što bi bili kad bi došlo do sudara ne želimo niti razmišljati…

Komentiraj