priopćenje policije

APLIKACIJA ZA UČENIKE Safety Net – Bitka za sigurnost

U sklopu projekta “Sigurnost djece na internetu i društvenim mrežama” PU splitsko-dalmatinska od 2015. godine u suradnji s parterima Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i studentima iz Udruge DUMP (Društva mladih programera), te uz potporu Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita, izradila je aplikaciju za učenike splitskih osnovnih škola – “Safety Net – Bitka za sigurnost”

Cjelokupna aktivnost vezano uz izradu aplikacije započela je provođenjem uvodnih istraživanja na lokalnoj razini i korištenja podataka iz nacionalnih istraživanja, do analize problema, prilagodbe aplikacije dobi nižih razreda osnovnih škola do komponenti provođenja projekta s planiranom evaluacijom. Aplikacija je postavljena na službenim internetskim stranicama svih splitskih osnovnih škola, te je naknadno postavljena i na svih osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske. Aktivnost je pratila edukacija sa djecom i roditeljima, te stručnim suradnicima u školama po problematici rizičnih ponašanja na internetu i društvenim mrežama. Uz potporu grada Splita, aktiva ravnatelja osnovnih škola i županijskih stručnih službi, izrađeni su informativni materijali sa savjetima za zaštitu i pravilno korištenje društvenih mreža i sa uputama za korištenje navedene aplikacije.

Dobra prihvaćenost aplikacije “Safety Net- Bitka za sigurnost” potakla je na ideju da se aplikacija izradi i za srednjoškolce, te prilagodi za korištenje pametnim telefonima.

Izrađena je naprednija verzije kviza znanja i proširen je sadržaj za učenje i korištenje od strane roditelja za što su zaslužni studenti FESB-a, mladi programeri iz DUMP-a. Pored informativnog i zabavnog sadržaja postoji i dio kojim se korisnici educiraju o mjerama zaštite i načinu prijave zlostavljanja policiji.

U pripremi aktivnosti za osiguranje korištenja nove verzije aplikacije i od učenika srednjih škola obavljeni su pripremni dogovori sa predstavnicima aktiva ravnatelja, županijskim stručnim službama, a osigurana je i potpora Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita.

Opći ciljevi projekta su podizanje razine svijesti šire javnosti o mogućim opasnostima i rizicima korištenja Interneta i društvenih mreža.

Specifični ciljevi projekta su podizanje razine znanje kod djece o mogućim opasnostima i rizicima korištenja Interneta te podizanje razine svijesti kod roditelja o mogućim opasnostima i rizicima kojima su djeca izložena uslijed korištenja Interneta;

Ciljana skupina su učenici od 6. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole, roditelji, stručne službe škola i šira javnost. U okviru projektnih aktivnosti planirana su i predavanja, te radionice po posebnim interesnim skupinama i zahtjevima.

Sama aplikacija dugoročno podložna je i daljnjem unaprjeđenju od dorade sadržaja i tematike sukladno aktualnostima i trendovima, usavršavanju u tehničkom dijelu do mogućnosti direktne evaluacije kroz anketiranje korisnika.

Interes za aplikaciju do sada su iskazali i predstavnici obrazovnih ustanova sa područja cijele Županije, te će se protekom određenog roka korištenja i analizom postignutog uz suglasnost partnera ista kao i cjelokupna projektna aktivnost ponuditi i drugima.

Komentiraj