koliko se zadržavaju gosti?

Kruzeri u Dubrovniku: Ima li grad od njih više koristi ili štete

 Koliko su stari, što im je lijepo, što im se ne sviđa i koliko su bili laki na novčaniku u 2018-toj?

Komentiraj