• Klimatska kriza izazvala pad broja pčela diljem svijeta