Deset godina agonije

Brodoremontno brodogradilište u Vranjicu opet nije dobilo koncesionara

Brodoremontno brodogradilište u Vranjicu ni ovog puta nije dobilo svog koncesionara.

Iako je na natječaj pristiglo 6 ponuda niti jedan nije odabran, jer nisu odgovarali uvjetima koje je raspisalo resorno ministarstvo mora prometa i infrastrukture, rekao je danas na sjednici Vlade ministar Oleg Butković.

Već više od deset godina traje ova nevjerojatna situacija, a sam natječaj je više puta poništavan. Vlada je početkom usvojila prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic.

Koncesija se dodjeljuje na vremensko razdoblje od 30 godina, i to na površini od 24.260 m2 (morski i kopneni dio). Predmet koncesije pritom obuhvaća područje na kojem je već otprije izgrađena infrastruktura, no ista je u derutnom stanju te joj je potrebno investicijsko ulaganja

„Temeljem obavijesti o namjeri davanja koncesije na Pomorskom dobru u svrhu i izgradnju te korištenju luke posebne namjene, brodogradilištu na dijelu KO Solin, redio Brodoremontno brodogradilište Vranjic , zaprimljeno je 6 ponuda. Međutim , stručno tijelo za ocjenu koncesija na pomorskom dobru nakon uvida i analize cjelokupne dokumentacije svih pristiglih ponuda konstatiralo je kako niti jedna ponuda nije dostavljena u skladu s obavijestima Vlade RH, dokumentacijom za nadmetanje. Kako nakon odbijanja ponuda nije preostala niti jedna uredna ponuda , sukladno Zakonu o koncesijama predlaže se donijeti odluku o poništenju postupka davanja koncesije. S obzirom da je pristiglo 6 ponuda iz čega slijedi da interes investitora postoji ujedno se predlaže raspisati novo javno prikupljanje ponuda.+“, rekao je Butković.

Podsjetimo Vlada je prije 9 godina odobrila 30-godišnju koncesiju jedinom ponuđaču na natječaju za koncesiju za gospodarsko korištenje luke posebne namjene na predjelu Brodoremontno brodogradilište Vranjic.

Riječ je o tvrtki Solin brodogradnja u vlasništvu poduzetnika Mirka Rapića, koji je već neko vrijeme poslovao na tom području, budući da je kroz stečaj Viktora Lenca preuzeo Vranjic. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je cjelokupan postupak predviđen zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i ocijenilo je da ponuda udovoljava svim uvjetima, stoji u vladinom priopćenju. Nakon godinu i pol dana natječaj je poništen, a novog koncesionara do danas se nije našlo.

Podsjetimo, vlasnik Solin brodogradnje Mirko Rapić kupio je 15 tisuća četvornih metara zemljišta na području na kojem se nalazila tvrtka Brodoremont i za gotovo šest milijuna dolara od Splitske banke otkupio hipoteku na to zemljište, upisano u temeljni kapital Brodotremonta, koji je bio u vlasništvu riječkog brodogradilišta Viktor Lenac.

Rapić je time postao važan vjerovnik u stečajnom postupku Lenca, preuzevši i 500 radnika u Vranjicu. Slučaj se zakomplicirao kada je država nedugo nakon toga izmjestila to zemljište smatrajući ga pomorskim dobrom. Rapiću je zauzvrat obećano financijsko obeštećenje, uz mogućnost dobivanja koncesije za brodoremontnu djelatnost.

To, međutim, nije realizirano, a u međuvremenu je Rapić postao formalno najveći porezni dužnik u zemlji. Pravdao se kako su dugovi nastali upravo zbog neriješnih odnosa s državom.

Dosad podignutim tužbama, a priprema ih još, potražuje od Republike Hrvatske 500 milijuna kuna. Rapićeve tužbe vezuju se uz sudske presude koje potvrđuju da je u pravu kad dokazuje da se prema njemu godinama nezakonito postupa.

Dodajmo kako se ovaj natječaj za koncesiju raspisao 2009 godine, 2013 godine, 2015 godine, te početkom ove godine, a koncesionara očito nema na vidiku.

Komentiraj