Projekt sufinanciran iz fondova EU

Dogradnja vanjskog veza luke u Sućurju ide predviđenom dinamikom

Dogradnja vanjskog veza luke otvorene za javni promet u Sućurju, projekt sufinanciran iz fondova EU vrijedan 30 milijuna kuna ide predviđenom dinamikom, rekao je to ravnatelj Lučke uprave SDŽ Domagoj Maroević koji je danas, zajedno s županom Blaženkom Bobanom obišao radove na dogradnji koji su započeli u listopadu ove godine.

Luka u Sućurju najistočnija je luka na otoku Hvaru, a ujedno i najbliža luka kopnu jer je samo tri nautičke milje dijele od kopna. Dužina pristaništa do sada je iznosila 663 metra, a dogradnjom će se dobiti dodatnih 132 metra. Površina je 2.027 m² koja bi trebala narasti do 4.040 m² dok bi se površina akvatorija s postojećih 10.553 m² razvila na 36.588 m², a sve to zahvaljujući projektu dogradnje luke.

Područje obuhvata projekta se nalazi na prostoru vanjske strane glavnog lukobrana postojeće luke. Zahvatom se uređuje i sanira vanjska strana lukobrana dopunom obrambenog kamenometa-školjere i predviđa se izvedba nove trajektne rampe u korijenu lukobrana s mogućnošću prihvata trajekata u sezonskom ljetnom privezu – rekao je Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Izvoditelj radova je splitska tvrtka Marconi inženjering, a projekt je vrijedan 30 milijuna kuna.
Projektom bi se omogućio alternativni sezonski prihvat trajekta čime bi se podigla razina sigurnosti odvijanja maritimnog prometa u luci. Projektom se predviđa urediti i prometni pristup zoni trajektne rampe za tranzit vozila i ljudi te parkiralište.

GALERIJA: Radovi u luci u Sućurju

Dva nova gata, 80 metara duljine, 3.500 kvadrata novog platoa, parking… sve će to znatno doprinijeti manjim gužvama u ljetnoj sezoni jer će samom izgradnjom, odnosno proširenjem vanjske strane lukobrana, u luku Sućuraj moći pristati trajekt koji je znatno veći od ovih koji sada pristaju. Samim time moći će prevesti i trostruko više automobila.

Najvažnije je da će se smanjiti gužve tako da će sadašnji trajekt koji može prihvatiti 30 vozila, jer sadašnja luka ne može primiti trajekt dulji od ovoga, zamijeniti veći trajekt koji će moći primiti 100 vozila.

Ovo je ne samo značajan projekt za sve one koji se ljeti prebacuju s kopna na otok i obrnuto, već i za same stanovnike Sućurja kojima je lakše i brže prebaciti se u Drvenik i otići do Makarske za što im je trajektom potrebno pola sata vožnje i još toliko automobilom dok im do Hvara treba sat i pol.

Komentiraj