nema zabrane

Kaštelani orkestrirano puštali kanalizaciju na plaže, more onečišćeno fekalijama

Od 11 točaka na području Kaštela koje kontrolira županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo na njih pet povećana su oba parametra onečišćenja, te je more nezadovoljavajuće kakvoće.

Radi se o plažama Gojača u Kaštel Štafiliću, Đardin u Kaštel Starome, Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću, Baletna škola u Kaštel Kambelovcu i Kamp u Kaštel Gomilici. Iako u moru nisu povećani parametri crijevnog enterokoka jesu oni za Escherichia coli i to na svih pet lokacija.

To je potvrda da su se tijekom vikenda i to za vrijeme kiša ispuštale fekalne vode na ovom prostoru.

“More za kupanje se analizira na dva pokazatelja i temeljem dobivenih vrijednosti kategorizira u jednu od kategorija. Ako se pređu propisane granične vrijednosti more se kategorizira kao nezadovoljavajuće. Uzorak je uzet u ponedjeljak, jučer smo utvrdili da je došlo do onečišćenja , a danas smo ponovno uzeli uzorke na tih pet lokacija i sutra ujutro ćemo imati rezultat za jedan od dva parametra, za Escherichia coli”, rekla nam je voditeljica Odsjek za ispitivanje mora i biologiju okoliša Tatjana Puljak i dodala kako nema panike za kupače, ali da je važno pratiti na stranicama kakvoću mora.

U slučaju onečišćenja mora možemo samo sjediti i čekati brod iz Italije: “Do tada će već biti kasno”

“Postojanje Escherichije coli u moru nije strašno, to znači da ona u tom okolišu normalno obitava, a povećanje njenih vrijednosti nam samo ukazuje na postojanje fekalnih voda.”

Plaže nisu zatvorene niti je zabranjeno kupanje, kaže Puljak jer kao pravo Nastavni zavod ne može donijeti tu odluku, a i nalazi tek znači da je u nekom trenutku došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti. Zabrana kupanja bi se postavila kada bi se ispunili uvjeti Uredbe, a do prestanka onečišćenja će se svakodnevno obavljati uzorkovanje mora i analiza uzetih uzoraka. Inspekcijske službe su nadležne za utvrđivanje uzroka koji su doveli do izmjerenih prekoračenja graničnih vrijednosti, pa je obaviješten i Državni inspektorat.

Ovo nije prvi puta da je more onečišćeno na ovim lokacijama tijekom ljetne sezone, a snimke izlijevanja fekalnih voda u more posljednjih dana objavilo je nekoliko medija.

Grad navodi da je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović putem medija u nekoliko navrata poslao apel građanima da prijave svaku sumnju na ilegalne ispuste u more jer se situacija može popraviti jedino u suradnji s građanima i naplatom visokih kazni nesavjesnim pojedincima. Gradske vlasti vjeruju da kakvoća mora neće biti upitna kad se realizira projekt aglomeracije, odnosno postave kolektori.

Komentiraj