odobrila skupština

Kerumovom nećaku odobrena potkoncesija na Benama, nema veze što nije plaćao koncesiju

Tvrtka “Nacional”, koncesionar plaže na Benama, još plaća dugove na ime koncesije i to od tvrtke Uvala Bene od istog vlasnika. Dug se prisilno naplaćuje, a unatoč svemu Županijska skupština odobrit će mu izdavanje potkoncesije na pomorskom dobru.

Potkoncesija je odobrena za djelatnosti: iznajmljivanje sredstava za vuču padobrana, tuba-guma brodica, banana i sl., sportsko-rekreacijsku zonu, suncobrane i ležaljke, te štand za prodaju rukotvorina i suvenira.

Prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod koncesionara te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju, dok se na ukupni prihod potkoncesionara odnose one odredbe Odluke o davanju koncesije kojima se uređuje obračun promjenjivog dijela koncesijske naknade za koncesionara.

Podsjetimo, plaža Bene, smještena unutar zaštićene splitske Park-šume Marjan, dodijeljena je prošle godine u koncesiju tvrtke National, koju vodi nećak Željka Keruma i sin predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara, Igor Sapunar, i to na 15 godina.

Vijećnika stranke Pametno Antu Renića zanimalo je kako se može odobravati potkoncesija nekome tko je dužan Županiji za koncesiju, a istaknuo je i kako je ovo jedina koncesija koju je Županija izdala, a da nema ugovornu obvezu bjanko zadužnice za osiguranje plaćanja s naznakom jamca-platca.

“To Županiju stavlja u puno gori položaj u eventualnoj prisilnoj naplati potraživanja. Ujedno bih tražio potvrdu informacije da ste morali aktivirati sredstva prisilne naplate za istu tvrtku kako bi naplatili potraživanja za koncesiju na Benama od bivšeg koncesionara koji je s tom tvrtkom povezan.”

“Od koncesionara smo zatražili bjanko zadužnice kad je Županija imala ugovor o pristupu dugu, a jamac-platac postoji, odgovorio je privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja.

“Istina je da smo sredstvima prisilne naplate aktivirali bjanko zadužnice za pokriće duga tvrtke Uvala Bene, a koji je tvrtka Nacional pristupila ovim ugovorom koji sam maloprije spomenuo. Time je naplaćeno cijelo dugovanje tvrtke Uvale Bene s kamatama, čak s dijelom ugovorne kazne za zakašnjenje izvršenja obaveza, a vezano za sanaciju crne jame. Crna jama i mul su sanirani, imali smo i jednu prijavu vezanu za dječje igralište, ali je i to riješeno, uklonjena je naprava koja nije bila sigurna za djecu. Za sada koncesionar izvršava sve ugovorne djelatnosti”, poručio je Čogelja.

Renić se nije složio da koncesionar ne posluje uredno ako mu se 370 tisuća kuna mora prisilno naplatiti. Čogelja je kazao da se prisilna naplata nažalost često događa.

“Zakon o koncesijama ima stroge rokove 30 dana opomena, 60 dana za prisilnu naplatu i pokretanje ovršnog postupka, mi se toga moramo držati jer spadamo pod kontrolu Carinskog sustava i ako to ne naplatimo onda mi plaćamo kaznu. Istina je da nismo u ovom ugovoru stavili bjanko zadužnice, ali to je zato što u ovom ugovoru jer imamo jamac-platac, koje vrijede za sve ugovore. S namjerom nismo stavili jer je po našoj procjeni već dva puta bilo bespotrebno naplaćivati, a vidite da stvar funkcionira s obzirom na to da smo temeljem tih bjanko zadužnica naplatili i ovaj dio duga.”

Podsjetimo da je plažom prethodno upravljala također Kerumova “Uvala Bene”, koja je osim nereda u prostoru i nefunkcionalne septičke jame usred zaštićenog područja iza sebe ostavila koncesijski dug od gotovo milijun kuna.

Komentiraj