do sada 8.000 stanova i 4 mlrd kuna

Kreće izgradnja novih 1.000 POS-ovih stanova; Od 15 lokacija čak sedam je u Dalmaciji

Do sada je kroz POS program izgrađeno preko osam tisuća stanova u koje je uloženo četiri milijarde kuna, a do 2021. godine planira se graditi novih tisuću stanova na lokacijama u Zagrebu, Zadru, Splitu, Trogiru, Solinu, Biogradu na Moru, Bolu, Cresu, Krku, Kraljevici, Lovranu, Osijeku, Poreču, Visu i Vrsaru, poručuju iz Ministarstva graditeljstva.

Izgradnja stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma, dodaju iz Ministarstva.

Društveno poticana stanogradnja (Program POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih.

Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržnih a izmjenama zakona u 2019. godini dodatno je omogućeno i rješavanje stambenog pitanja kupnjom stanova na slobodnom tržištu te je omogućena izgradnja i kupnja stanova kako bi se zadržao odnosno privukao deficitarni kadar u javnim službama, naročito u nerazvijem područjima i na otocima.

Pogodnosti uvjeta Programa POS-a u odnosu na tržne vezane su uz kreditnu liniju i uz cijenu četvornog metra strana.

Prosječna prodajna cijena stana po četvornom metru korisne, odnosno prodajne površine na jednom stambenom objektu, prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, ne može biti viša od etalonske cijene građenja četvornog metra stana uvećane za 50%.

Etalonska cijena građenja iznosi 6.500,00 kuna po m² korisne površine stana koja uključuje sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, oprema ili postrojenja) u vezi s građenjem stanova, odnosno stambenih zgrada uključivo porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.

Dakle maksimalna (najviša) cijena stana iz Programa POS-a iznosi 1.319,64 €/m² korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate), podsjećaju iz Ministarstva graditeljstva.

Komentiraj