Mega luka

Krilo Jesenice za i protiv mega luke s 200 vezova

Moguća gradnja mega luke s 200 vezova u Krilu Jesenicama, vrijedne 200 milijuna kuna, izazvala je prijepore stanovnika tog mjesta u općini Dugom Ratu, a općinski načelnik Jerko Roglić potvrdio je za Hinu da je dio stanovnika Krila, privatni brodari – vlasnici turističkih jedrenjaka, za izgradnju luke, a druga skupina, većinom vlasnici kuća tome se protive.
Načelnik Roglić rekao je za Hinu da će općina Dugi Rat nakon javne rasprave prikupiti sve primjedbe te da će u skladu s donijeti odluku. Nada se da će većina biti za luku, a ako se pokaže da je protiv, što ne vjeruje, morat će poštovati tu odluku. Konačnu odluku donijet će Općinsko vijeće, rekao je Roglić.
Protivnici izgradnje mega luke tvrde da će ta investicija uništiti obalu i more, zbog čega su Općinskom vijeću Dugog Rata poslali prigovor u kojem se protive njezinoj izgradnji i traže da se prošire kapaciteti devet luka, koliko ih je u toj općini.
Općina Dugi Rat pokrenula je na prijedlog Hrvatske udruge privatnih brodara iz Krila Jesenica izmjene i dopune prostornog plana u kojem je predviđena gradnja mega luke. Stanovnici koji ne žele taj veliki projekt, koji bi se investicijom županijske Lučke uprave i mjerodavnog ministarstva gradio samo stotinjak metara od sadašnje luke, tvrde kako bi svojom veličinom trebao biti u rangu splitske trajektne luke.
Plan predviđa proširenje sadašnje luke istočno, na šljunčanu plažu u Krilu, a bila bi duga 700 metara.
Planirano je oko 200 vezova, a zauzela bi ih uglavnom flota jedrenjaka. Krilo Jesenice je mjesto s najvećom flotom turističkih drvenih jedrenjaka u Hrvatskoj, njih 157.
Javna rasprava održana je u srijedu, kada je u samo jednom danu prikupljeno 150 potpisa protiv toga, kako kažu, spornog projekta i gradnje mega luke.
Protivnici nove luke ističu da bi buduća luka trebala biti uz jadransku magistralu, koja je s prometom od 15 tisuća vozila na dan “najzakrčenija prometnica u zemlji”, a studiju o utjecaju na okoliš nazivaju smiješnom jer ne sadržava procjene količine materijala potrebnog za nasipavanje mora.
Dio njih projekt drži neprihvatljivim te tvrdi kako je on u službi privatnog interesa nasuprot općem dobru, a svojim primjedbama upozorava na manjkavosti i moguće posljedice toga, kako su ga nazvali, “frankenštajnovskog” projekta čija bi realizacija uništila cijeli prostor.
Općinski načelnik Jerko Roglić potvrdio je za Hinu da je jučer na javnoj raspravi u Dugome Ratu bilo četrdesetak mještana i da je među njima bila skupina koja je za gradnju luke, a čine ju vlasnici brodova. Oni koji su bili protiv, rekao je, većinom imaju kuće na gornjoj strani magistrale, a u toj je skupini i vlasnik jedne kuće koja je ispod ceste i ne obuhvaća je buduća luka. Rekao je da se raspravljalo o prostornom planu i o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, no, dodao je, čini mu se kako pojedini stanovnici ne znaju razliku između strateške procjene i studije utjecaja na okoliš.
“Strateška procjena utjecaja na okoliš procjenjuje da nema opasnosti od devastacije morske obale i podmorja, a studija utjecaja na okoliš tek će pokazati hoće li flora i fauna u slučaju gradnje opstati. Studija isto tako može pokazati da luke ondje ne može biti, no to ćemo tek vidjeti kad bude gotova. Brodari su na javnoj raspravi istaknuli svoj doprinos. Kažu da svaki brod godišnje ‘okrene’ bruto promet od 300 do 400 tisuća dolara, a kada se tome doda da je 157 brodova, dođe se do velikih brojki, i vrlo je teško biti protiv takvog projekta”, rekao je Roglić, dodajući kako podupire brodare.
No, istaknuo je, razumije ljude koji su protiv luke jer se boje da bi se ona mogla graditi kao što se prije rata gradila luka Krilo Jesenice, gdje je došlo do masovne divlje gradnje koju je bilo nemoguće zaustaviti. Općinski načelnik rekao je na jučerašnjoj raspravi protivnicima gradnje luke kako da je siguran da se ona neće graditi na taj način. Poručio im je da će sve poslove voditi županijska Lučka uprava i da će se raditi po projektima i po zakonu.

Komentiraj