nezadovoljstvo liječnika

Od sada će liječnici morati dežurati diljem županije, no hoće li im biti plaćeni put i dnevnice?

I koncesionari moraju dežurati vikendom, ako ne žele slijede velike kazne.

Liječnici opće medicine iz manjih sredina pobunili su se da češće dežuraju od svojih splitskih kolega. Naime, dok su splitski liječnici dežurali tek dva dana godišnje, oni iz manjih sredina odrađivali su do 10 dana dežurstava.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji ima 240 liječnika obiteljske medicine, od čega je u Splitu njih 106, a kako bi svi bili jednaki, pobrinuo se župan Blaženko Boban koji je na inzistiranje predsjednice KOHOM-a Vikice Krolo, donio odluku da će svih 240 obiteljskih liječnika, bili oni iz Splita, Trogira, Makarske, Vrgorca, dežurati na punktovima posebnih dežurstava diljem županije.

Dežurstva su raspoređena po najpravednijem rješenju

Odluka o utvrđivanju lokacija i raspoređivanja posebnih dežurstava, stvorila je naravno nezadovoljstvo među splitskim liječnicima i medicinskim sestrama, jer će morati dežurati po okolnim ambulantama, a navodno im neće biti plaćen ni put ni dnevnice.

“To nije točno, Dom zdravlja zaposlenicima Doma zdravlja plaća prekovremene sate, jer je dežurstvo je prekovremeni sat, kao i troškove prijevoza prema kolektivnom ugovoru. Koncesionari imaju ugovor s HZZO, koliko im on plati to je to. Koji je najpravedniji raspored dežurstava? Bio je jedan raspored na koji su se pobunila kolege iz malih sredina, zašto oni moraju dežurati deset puta godišnje, a kolege iz Splita niti dva puta. Nakon toga na prijedlog samih koncesionara i KOHOM-a napravljen je novi raspored, gdje su sve kolege raspoređene po svim dežurstvima.

Na kraju po jednom doktoru ispada da bi trebao dežurati 4 i po puta godišnje. Neki će dežurati 4 ili 5 puta. Imamo šest punktova dežurstava i svi neće u godinu dana stići obići cijelu županiju. Nema nikakve zabrane između kolega ako jedan vikend netko treba ići iz Splita za Imotski, a iz Splita za Imotski da se oni ne zamjene. Ovo je radi broja dežurstava po liječniku najpravednije rješenje”, kaže ravnatelj županijskog Doma zdravlja Marko Rađa.

Ako naši liječnici neće raditi, oni s druge strane granice su itekako spremni, pa upita ima dosta. Srbija, Makedonija, BiH, zainteresirane su države, jedino upita nema iz Crne gore.

“Problem je dokumentacija i nostrifikacija diploma, jer jedino kolege s Mostarskog fakulteta nemaju nikakvih problema, praktički diplomu mogu nostrificirati jako brzo i imaju odraditi staž koji još uvijek kod njih postoji i mogu početi raditi. Sa svih drugih fakulteta kolege imaju problema kod nostrifikacije. Najmanja razlika je kod fakulteta u Skopju, gdje imaju položiti šest ispita, a imate fakulteta gdje imate do 18 ispita razlike položiti da bi mogli kod nas početi raditi.

Sve što se do sada realiziralo, od radiologa u Trogiru, do pedijatrice u Makarskoj su diplome koje su izdane prije listopada 1991 godine, gdje je ministarstvo samo potvrdilo da je to diploma koja vrijedi. Nakon toga su samo imali nostrificirat specijalizacije, što traje puno brže i lakše je obaviti nego nostrifikaciju diplome”, kaže ravnatelj županijskog Doma zdravlja.

Dežurstva su namijenjena i koncesionarima, a tko ne želi kazna je od 5 do 10 tisuća kuna

Nakon skoro osam godina riješen je dugogodišnji problem županijskog Doma zdravlja s dežurstvima liječnika koncesionara iz primarne zdravstvene zaštite, koji nisu htjeli dežurati tijekom blagdana, praznika i vikenda na punktovima posebnih dežurstava.

1. siječnja ove godine, donošenjem novog zakona o zdravstvenoj zaštiti prof. dr. Milan Kujundžić, ministar zdravstva RH. Po tom, novom Zakonu, svi moraju dežurati, kako “domski” liječnici, koji su i do sada dežurali, tako i koncesionari.

Koncesionari tu zakonsku odluku nisu poštovali , što im je omogućio HZZO jer ih je pustio da se međusobno dogovore, međutim kako se to nije dogodilo, HZZO je na inicijativu Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije izmijenio svoje akte i uskladio ih sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i uveo odredbu da svi moraju dežurati. Pogreška je bila u ugovorima koje je HZZO dao koncesionarima na potpis. U njima je pisalo da koncesionar “može” dežurati, što su splitski koncesionari shvatili doslovno, pa nisu dežurali jer nigdje nije pisalo da to moraju.

Tko ne bude poštovao ovu odluku, sukladno članku 246. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prekršajno će moći biti kažnjen kaznom od pet do 10 tisuća kuna ako ne obavi posebno dežurstvo

U našoj županiji postoji šest punktova posebnih dežurstava, Splitu-ambulanta Mertojak, Imotski i Kaštela, Trogiru, Sinju, Makarskoj ili Omišu koji dijele dežurstva. Svi će oni raditi subotu popodne i nedjelju cijeli dan, a dežurat će i blagdanom cijeli dan.

Ipak, jedino u Splitu dežurat će stomatolozi i pedijatar.

Komentiraj