još par godina...

Okolica Splita je prepuna ilegalnih odlagališta, a jedno takvo se nalazi na Klisu: “Krenu oni u Lećevicu, ali zapnu pa sve iskrcaju gore”

Na prostoru cijele županije svakodnevno niče sve veći broj ilegalnih deponija, a svjesni su toga i u Županiji.

Jedan od takvih deponija nalazi se i na Klisu, a na taj problem je upozorila vijećnica HDZ-a Maja Zelić tijekom današnje županijske skupštine.

“Na vratima je turistička sezona svi nešto preuređuju, krene onaj građevinski otpad, krenu oni u Lećevicu, ali zapnu u Klisu pa sve iskrcaju gore”, kaže Zelić koju je zanimalo ima li mogućnosti postavljanja video nadzora ili oznaka zabrane na Županijskim cestama.

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Marija Vuković kaže da postoje određena sredstva namijenjen sanaciji takvih odlagališta. Ipak upozorava kako jedinice lokalne samouprave same donose svoje planove gospodarenja otpadom.

“Imamo poseban program za jedinice lokalne samouprave i svake godine planiramo određena sredstva za sanaciju tih ilegalnih odlagališta. Ipak moram nešto istaknuti, a to je da jedinice lokalne samouprave donose svoje planove gospodarenja otpadom i sukladno tom planu, ali i Prostornom planu lokalnih jedinica, oni bi trebali početi svoje aktivnosti izgradnje reciklažnih dvorišta, tako da građani imaju gdje predati taj svoj otpad. To su i ciljevi sukladno planovima gospodarenja otpada koje moramo ispunjati. Za postupanja u tim slučajevima su nadležne inspekcije, od komunalne do građevinske, kao i inspekcija zaštite okoliša.”

Nije ovo jedino ilegalno odlagalište, ima ih veliki broj i u Cetinskoj krajini, upozorava vijećnik MOST-a Petar Maretić koji je zatražio pojašnjenje što će se poduzeti po pitanju odlagališta otpada Mojanka.

“To je postalo ekološka bomba u Cetinskoj krajini. Brdo otpada počelo se naglo povećavati, a ljeti se već šire neugodni mirisi”, upozorava Majetić, a pročelnica Vuković odgovorila je da je to jedno od odlagališta koje bi se trebalo zatvoriti kada se otvori Lećevica, kao i da je tu planirana pretovarna stanica koja bi trebala realizirati kroz dvije do tri godine.

Maretića je ovom prilikom prozvao župana Blaženka Bobana koji je nedavno izjavio da je Dicmo primjer razvoja. Vijećnicima je pokazao slike koje kaže jasno pokazuju loše stanje u Dicmu, neprikladnu ili nepostojeću infrastrukturu.

“Vidite autobusnu stanicu, osnovnu školu koja je zatvorena zbog propadanja, županijski put kroz Krušvar tek sada se ide u rekonstrukciju, ceste u poslovnoj zoni su pune rupa, Sušci još nemaju vodu iz vodovoda, evo cesta kroz Osoje, Vatrogasni dom nije spojen na vodovod, da li je to taj vaš pozitivan primjer razvoja. Općina je stalno u dugu i minusu. Izjava da se Općina razvija nije fer prema stanovnicima”, nabrojio je Maretić.

Župan mu je odgovorio da je o Dicmu kao o dobrom primjeru razvoja govorio u kontekstu razvoja poslovne zone.

“Ovi slajdovi koje pokazujete možete vidjeti bilo gdje. Ovakvih situacija ima i na Manhattanu. Da ste htjeli, mogli ste pokazati središte kroz Dicmo, obnovljenu školu u Krušvaru, državni arhiv koji je otvorila Županija”, odgovorio mu je Boban.

Komentiraj