radove otvorio župan

Počela rekonstrukcija županijske ceste kroz Krušvar

Danas su započeti radovi na rekonstrukciji županijske ceste kroz Krušvar koja se nalazi na području Općine Dicmo.

Radove su otvorili župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić, s predstavnicima izvođača, tvrtke Strabag. Radovi su započeli na samome križanju ŽC Krušvar -Dugopolje-Bisko, na lokaciji na kojoj će se nakon završetka radova nalaziti rotor.

Sam početak radova rekonstrukcije ove prometnice i sva dosadašnja ulaganja pokazuju kako Županijska uprava za ceste Split, zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom brine o ovom kraju i svim njegovim stanovnicima. Završetkom radova žitelji ovog kraja imat će novu i modernu prometnicu koja će jamčiti sigurniji i bolji promet.

„Znate da su Županijske ceste već prethodnih godina rekonstruirale županijsku cestu Dicmo – Prisoje i dio županijske ceste Dicmo – Bisko. Danas je ovdje početak radova do Krušvara, a i ovaj dio cestogradnje dio je demografskih mjera Splitsko- dalmatinske županije i ŽUC-a. Podsjećam da smo prošle godine ovdje obnovili područnu školu u Krušvarima i mnogi su se pitali zašto, a današnji podatak govori da je u tu školu upisano ove godine više djece nego godinu prije. A upravo je dobroj demografskoj slici pridonijela cestogradnja i bolja prometna povezanost prema većim gradskim središtima“, kaže župan Blaženko Boban.

Trenutna širina asfaltnog kolnika je 3,7-4,5 metara, dok će nakon rekonstrukcije ona biti čak 5,5 metara. Rekonstrukcijom je predviđena i izrada oborinske odvodnje ceste, a križanje s cestom za Bisko riješeno je u obliku rotora. Također je predviđena i nova prometna signalizacija. Vrijednost projekta je bila 0,8 milijuna kuna uloženih u otkup zemljišta i rješavanje dokumentaciju, a za samu izgradnju uložiti će se dodatnih 3,5 milijuna kuna.

Komentiraj