ništa od kupanja

Ponovno je zagađeno more na kaštelanskim plažama

Na plažama Gojača u Kaštel Sućurcu i Baletna škola u Kaštel Kambelovcu ponovno je došlo do trajnog onečišćenja mora.

“Dana 12.08.2019., u 7. ciklusu ispitivanja kakvoće mora za kupanje na predmetnim lokacijama uzorkovana je morska voda, a mikrobiološkom analizom utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) za mikrobiološki pokazatelj Escerichia coli”, piše na stranicama Grada.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije će do prestanka onečišćenja svakodnevno obavljati dodatna uzorkovanja na navedenim lokacijama. Uzorkovanje će se obavljati do prestanka onečišćenja, odnosno dok dva uzastopna uzorka na svakoj od lokacija budu minimalno zadovoljavajuće kakvoće.

O pojavi onečišćenja izvješteni su Grad Kaštela i Inspekcija zaštite okoliša.

Kaštelani orkestrirano puštali kanalizaciju na plaže, more onečišćeno fekalijama

Komentiraj