ni u planovima

Split nema niti jednu turističku ambulantu, umjesto toga more stranaca stvara gužve na Hitnoj

Splitsko-dalmatinska županija nema niti jednu turističku ambulantu, a svake godine pritisak pacijenata na Hitnu službu, ali i hitne bolničke prijeme tijekom ljetnih mjeseci onemogućuje domaćim pacijentima da prime kvalitetnu liječničku skrb.

Dok je Istarska županija prošle godine imala 21, Primorsko-goranska 24, mi je nemamo niti u planovima.

Prije pet godina određena je lokacija za splitsku turističku ambulantu koja je svoje mjesto trebala pronaći u Toplicama na Marmontovoj ulici.

Tadašnji ministar turizma Darko Lorencin i tadašnji splitski gradonačelnik Ivo Baldasar dali su punu podršku ideji koja se prema riječima tadašnjeg sanacijskog upravitelja Kolje Poljaka trebala realizirati u roku od godinu dana. Turistička ambulanta bila bi možda preteča jednoga modernoga zdravstvenog turizma koji bi se mogao razviti u zgradi splitskih Toplica, na više od 3600 kvadrata, kazao je tada Poljak.

Problem je, naravno, nastao kod financiranja adaptacije cijelog prostora.

Prije dvije godine u mandatu Ive Jurića svanulo je malo svjetlo na kraju tunela kada je najavio da se samo dopis Ministarstva za pokretanje turističke ambulante u gradu.

“Mi smo napravili sve planove i preduvjete, a Grad je voljan financirati preuređenje. Za jedno mjesec dana trebali bi početi s radovima”, najavio je tada Jurić, ali nakon toga nije se dogodilo ništa.

“Jedini problem je tko bi to trebao financirati i gdje. Već godinama govorim da lokalna samouprava koja ubire prihode od turizma, trebala bi dio vratiti u zdravstveni sustav. Napominjem da svako ljeto naši liječnici, naše stanovništvo u našoj županiji, bez obzira na to što nitko ne zna da se radi o privatnicima, u Sinju naime da dođe turista nema niti jednog liječnika Doma zdravlja, sve su to koncesionari, pa je neobično optuživati za to Dom zdravlja. Makarska ima jednoga i tako dalje.

Dakle, mi imamo mali problem, kada dođe turista i vi ga uputite u Dom zdravlja u svom mjestu zapravo umanjujete kvalitetu usluge domicilnog stanovništva jer se gubi dio vremena u kojem jedan liječnik može pregledati nekog pacijenta”, kaže Dragomir Petric glavni čovjek županijskog Doma zdravlja i dodaje da je jasno da su turističke ambulante neophodne, međutim kada se predložilo da se one osnuju nitko nikada nije bio zainteresiran.

“Zapravo jesu jednom prije šest godina Bračani, ali na kraju to nisu platili, a taj tim treba platiti. Nedvojbeno je u sustavu i novom i starom zakonu da su Turističke ambulante potrebne, ali potrebno je da se i turističke zajednice pobrinu o njihovom financiranju”, kaže Petric i ističe da je u Domu zdravlja tek 25 posto liječnika pod njihovom upravom, a sve ostalo su koncesionari na koje nemaju nikakav utjecaj.

A ako niste znali, strani državljani iz država članica Europske unije mogu sa svojom Europskom karticom zdravstvenog osiguranja u ugovornim ordinacijama zdravstvene zaštite ostvariti pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu. Troškovi zdravstvenih usluga koje se koriste na temelju EHIC kartice, HZZO refundira od inozemnog zdravstvenog osiguranja, a turisti moraju platiti participaciju za one usluge koje bi platili i hrvatski osiguranici koji nemaju ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje.

U turističkim ambulantama koje nisu ugovorne ustanove HZZO-a stranim turistima se sve zdravstvene usluge naplaćuju, odnosno, Europska kartica zdravstvenog osiguranja se ne može koristiti za usluge pružene u turističkoj ambulanti. Dakle, sve usluge se plaćaju preko njihovog osiguranja, kako pregledi tako i lijekovi što bi svakako trebalo pobuditi interes kako koncesionara, tako i države kojoj bi ovo bio dodatan prihod u državnoj blagajni.

Međutim, kao i obično mi dozvoljavamo da se stvari događaju stihijski jer se dogovaramo o najvažnijim pitanjima “tko će to financirati”, a ne kako bi optimistično mislili, “kako olakšati život kako domaćim pacijentima tako i liječnicima i medicinskom osoblju tijekom ljetne sezone”, ali i kako uštedjeti koju kunu poreznih obveznika koja sada odlazi na besplatno liječenje stranaca.

Komentiraj