u makarskoj

U novu akademsku godinu Sveučilište u Splitu ušlo otvaranjem još jednog studija

Početak nove akademske godine Sveučilište u Splitu proslavilo je i otvaranjem novoosnovanog preddiplomskog sveučilišnog studija Hotelijerstva i gastronomije u Makarskoj.

U prvu godinu ovog novog studijskog programa upisano je 20 studenata što će za prvu godinu biti sasvim dovoljno, kaže nam rektor splitskog Sveučilišta Dragan Ljutić.

“To je jedan veliki događaj, značajan napredak za našu županiju i naš grad i grad Makarsku, ali i jedan dobar pokazatelj kako treba raditi da djeca ostanu u našoj županiji, našem gradu”, kaže Ljutić.

Nažalost, fakultetski program još uvijek neće započeti s radom u Franjevačkom samostanu, zato jer prostorije još uvijek nisu uređene. Iako je završen projekt samog uređenje prostora još se nije krenulo na njegovu prilagodbe za potrebe studija. S obzirom na potonje, po ovoj osnovi nastat će određeni trošak.

“U jednom od hotela ustupili su nam izvanredne prostore kako bi startali sa studijem. Sredstva su osigurana, pomogli su nam Županija i Grad i stvarno smo na zajedničkom tragu pa mislim da uređenje problema neće biti problem.”

Ljutić kaže kako se nada da će studenti već u ovoj studijskoj godini biti u svojim prostorima, ali je svjestan da će za osiguravanje papirologije i za samo uređenje trebati neko vrijeme.

“Dobili smo sve potrebne akreditacije, riješili sve na Senatu i iz ovog se može vidjeti da smo učinkoviti”, dodaje Ljutić.

Studenti će se na studij upisati u statusu redovitog studenta, tako da će se nastava izvoditi sukladno tome statusu. Bit će to sveučilišni studij, a ne stručni i trajat će 5 godina. U skladu s bolonjskim procesom, prve tri godine bit će preddiplomski, a onda i diplomski studij. Po kurikulumu bit će najsličniji fakultetu u Opatiji, ali opet originalan, je cilj ovog fakulteta je da se studenti odmah nakon upisa uključe u radni proces. Oni će biti kvalitetan kadar za hotelsku industriju, ali će tijekom studija steći znanje i za pokretanje svoga biznisa, nadaju se na splitskom Sveučilištu.

Predavači će prije svega biti sa Sveučilišta u Splitu, odnosno s njegovih sastavnica, a u slučaju potrebe angažirat će se predavači i s drugih visokih učilišta. Na studiju se za sada ne predviđaju nova zapošljavanja, jer će se sve potrebe pokriti postojećim nastavnicima Sveučilišta u Splitu. To su nastavnici koji u prvom redu dolaze s Ekonomskog, Filozofskog, Kemijsko-tehnološkog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

S obzirom na brojna hotelska i ugostiteljska poduzeća locirana na području Dalmacije, ali i šire, te relativno male upisne kvote, kao i način na koji se odlučilo izvoditi studij, na splitskom Sveučilištu smatraju da će upravo ovi studenti biti traženi na tržištu rada.

Komentiraj