preporuka o prokuhavanju

Voda je i dalje zamućena, objavljen raspored cisterni za Split i okolicu

S obzirom na veću količinu kiše koja je pala s četvrtaka na petak i uzrokovala zamućenje na izvoru rijeke Jadro, te rezultate ispitivanja vode u pojedini dijelovima vodoopskrbnog sustava koji upućuju da je parametar zamućenja povišen u odnosu na propisane vrijednosti, preporuka o prokuhavanju vode za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju i dalje je na snazi.

Analize s terena pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, svi fizikalno – kemijski parametri su sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17, te očekujemo, kako će svi mikrobiološki pokazatelji koji su u izradi biti također sukladni označenom Pravilniku 125/17, što ukazuje kako je voda kemijski i mikrobiološki ispravna za piće, no za malu djecu, starije i imuno insuficijentne osobe, prema preporuci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iz ViK-a savjetuju preventivne mjere prokuhavanja.

O rezultatima Laboratorija za pitke vode tvrtke Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Za današnji dan 08.04.2019. ViK – Split putem autocisterni i vodospremnika osigurat će dostavu vode za korisnike koji se napajaju vodom iz izvorišta rijeke Jadro prema rasporedu:

Područje Split – Podstrana

Cisterna 1 – obilazak po gradu Splitu / Lokacija

GK Sućidar / glavni ulaz vrtić/ 10:30 – 11:00
GK Plokite/ parking kod T-COM-a/ 11:15 – 11:45
GK Pujanke / kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10 12:00 – 12:30
GK Visoka / ispod crkve Presvetog Srca Isusova 12:45 – 13:15
GK Split 3 / ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske 13:30 – 14:00
GK Lučac – Manuš/ kod OŠ Lučac 14:15 – 14:45
GK Bačvice / kod OŠ Pojišan 15:00 – 15:30
GK Blatine Škrape / ispred crkve Gospe Fatimske 15:45 – 16:15
GK Lokve/ ispred ambulante 16:30 -17:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode:

GK Kman – Kocunar/kod vrtića 10:30 – 11:00
GK Ravne njive / kod Kauflanda 11:15 – 11:45
GK Neslanovac / kod caffe bar Stop, Mostarska ulica 12:00 – 12:30
GK Brda / kod Pazara 12:45 – 13:15
GK Trstenik / parking pored crkve 13:30 – 14:00
GK Mertojak / kod Policije 14:15 – 14:45
GK Žnjan / ispred zgrade Blizanaca 15:00 – 15:30

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode:

Pazdigrad /parking Plodine 10:30 – 11:00
Stobreč / centar-autobusna stanica 11:15 – 11:45
Podstrana / Petričevo kod Konzuma 12:00 – 12:30
Podstrana / Gospe u siti, kod škole 12:45 – 13:15
GK Šine / kod ambulante 13:30 – 14:00
GK Kamen / Kod parka, preko puta crkve SV. Mihovil 14:15 – 14:45
GK Sirobuja / ispred zgrade GK-a 15:00 – 15:30
GK Mejaši / kod OŠ Mejaši 15:45 – 16:15

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode:

Gripe – Bol / kod Radio Splita 10:30 – 11:00
GK Grad/Dobri / kod zgrade Suda 11:15 – 11:45
GK Varoš / kod OŠ Marjan 12:00 – 12:30
GK Spinut / cafe bar Vertigo 12:45 – 13:15
GK Meje / kod Ribole ugibalište za dostavna vozila, Put Meja 13:30 – 14:00
GK Lovret (Lora) /autobusno ugibalište u Zrinsko Frankopanskoj 14:15 – 14:45

na križanju s Hrvatske mornarice, prema Lori

Područje Solin – Klis

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode:

Vranjic / ispred pošte 10:30 – 11:00
Solin / centar, ispred pošte 11:15 – 11:45
SV. Kajo / Don Frane Bulića / kod Konzuma 12:00 – 12:30
Gornja Rupotina / A. Starčevića / parking kod Kapelice 12:45 – 13:15
Klis Megdan / ispred zgrade Općine 13:30 – 14:00
Klis Kosa / kod dućana Toni 14:15 – 14:45
Mravince / kod igrališta (kod parka) 15:00 – 15:30

Područje Kaštela

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode:

Kaštel Sućurac / autobusna stanica 11:00 – 11:30
Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve 11:30 – 12:00
Kaštela Kambelovac / ispod Ribole 12:00 – 12:30
Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole 12:30 – 13:00
Kaštel Stari / autobusna stanica iznad vatrogasaca 13:00 – 13:30
Kaštel Novi / autobusna stanica 13:30 – 14:00
Kaštela Štafilić / autobusna stanica 14:00 – 14:30

Područje Trogir – Seget

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode:

Trogir / Stari grad kod kamenog mosta – kafić “Korade” 11:30 – 12:15
Seget / kod Općine 12:30 – 13:15

Cisterna s vodom također će biti stacionirana u krugu poslovne zgrade ViK-a na adresi
Hercegovačka 8 – Kopilica u vremenu od 10:00 – 14 :00

Komentiraj