Sudjelujte u anketi

HGSS treba našu pomoć: “Utroši svoju minutu da spasiš naše buduće sate”

Odlika HGSS-a je brzina i kvaliteta reakcije u izvandrednim okolnostima.

Kako bi i dalje uspješno pružali pomoć svima kojima je ona potreba, moraju sagledati i vlastiti razvoj, preispitati svoju misiju i posložiti sve dijelove kako bi bili još bolji. Zato su krenuli u proces strateškog promišljanja i izrade Plana za novo 5-godišnje razdoblje.  A u tome trebaju vašu pomoć.

“Dragi naši,

trebamo malo važe pomoći i pažnje.

HGSS su ljudi! Ljudi koji nesebično daju svoje vrijeme i znanje kako bi pomogli drugima. Ali HGSS ste i svi vi s kojima izravno ili neizravno surađujemo i komuniciramo na akcijama ili putem društvenih mreža. Svi vi koje educiramo i s kojima svakodnevno dolazimo u kontakt.

Upravo zato vas molimo da popunite ovu kratku anketu i podijelite s nama svoja razmišljanja o HGSS-u kako bismo svoj budući razvoj prilagodili stvarnim potrebama i razmišljanjima. Vrijeme potrebno za ispunjavanje ankete je svega par minuta, što je ništa u odnosu na sate koje mi utrošimo na spašavanja, pa zato utroši svoju minutu da spasiš naše buduće sate”, stoji u poruci HGSS-a.

Anketu možete ispuniti OVDJE.

Komentiraj